allevogels


advertentieruimte

Merops nubicus Karmijnrode Bijeneter

Noordelijke Karmijnrode Bijeneter - Merops nubicus - Carmine Bee-eater

De karmijnrode bijeneter komt voor in Afrika. In het noordelijk deel de Merops nubicus en zuidelijker de Merops nubicoides. Alleen de noordelijke, de nubicus heeft de blauwgroene keel. Vermoed wordt dat beide vogels afstammen van één soort en dat ze zich "pas" 13000 jaar geleden hebben gesplitst. De vogel die we hier beschrijven is de noordelijke.

Het is de grootste bijeneter uit het geslacht Merops, hij is ongeveer 35 cm groot. Er is geen uiterlijk verschil waarneembaar tussen man en pop. Jonge vogels zijn te herkennen aan de veel kortere staartpennen en zijn meer roze dan rood.

Het voornaamste voedsel van de karmijnrode bijeneter bestaat uit vliegende insecten, waaronder inderdaad ook bijen. De vogels slaan grote prooien dood tegen een tak, voor prooien met angels hebben ze een ander trucje. Deze wrijven ze met het achterlichaam zolang tegen een tak, tot de angel en het gif er uit is. Pas daarna wordt het insect in zijn geheel doorgeslikt.

Deze bijeneters maken ook handig gebruik van andere dieren, bijvoorbeeld grazend vee. Ze volgen het vee dat tijdens het grazen allerlei insecten doet opvliegen. Ze volgen zelfs grote op de grond foeragerende vogels met dit zelfde doel.
Nog een eigenaardigheid; bij bosbranden blijven ze bewust aan de randen van de brand vliegen om daar de vluchtende insecten te vangen.

Karmijnrode bijeneters zijn echte kolonievogels, ze nestelen ook graag dicht bij elkaar. Nesten maken ze in zanderige hellingen, vaak rivieroevers. Ze gaven daar horizontale tunnels in, soms wel van anderhalve meter lang en maken dan een nesthol. De pop legt gemiddeld 5 eieren per legsel, man en pop broeden deze samen uit. Ook de zorg voor de jongen wordt door beide oudervogels verricht, maar ook vaak door andere volwassen vogels en zelfs door jongen van eerdere rondes.

De vogels buiten het nest houden met geluidjes constant contact met broedende vogels en met de jongen. In dierentuinen is geconstateerd dat jongen tegen de tijd dat ze uit moeten vliegen, naar buiten gelokt worden met een lekker hapje.

In zowel Blijdorp als in Dierenpark Paradisio is een grote groep van deze prachtvogels te bewonderen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.