allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Geronticus eremita

Noordelijke kaalkopibis - Geronticus eremita - Nothern Bald Ibis

De Noordelijke kaalkopibis, ook wel Heremietibis of waldrapp genoemd, is momenteel een bewoner van kliffen en rotsen in Turkije en Marokko. Dit in tegenstelling tot zo'n 300 jaar geleden toen hij in een groot deel van Europa voorkwam. Het teruglopen van de aantallen werd mede veroorzaakt door intensieve jacht en de opkomst van pesticiden. Halverwege de 20e eeuw leefden er in Turkije nog ongeveer 1300 vogels, terwijl er toen in Marokko nog 38 kolonies waren. Aan het begin van de 21e eeuw is er een start gemaakt met het uitzetten van deze vogels in onder meer Oostenrijk en Spanje.

Inmiddels zijn ook de eerste resultaten bereikt en leven er in Andalusië in Spanje inmiddels weer een aantal van deze vogels in het wild. Deze vogels hebben in 2008 zelfs al eieren gelegd in de natuur.

Deze vogel voedt zich met kleine zoogdieren, wormen, reptielen, amfibieën en insecten.

Het nest wordt gebouwd in rotsspleten en wordt samengesteld uit gras en stro. Hierin worden 2 tot 4 bruingespikkelde blauwachtige eieren gelegd. Gedurende ongeveer 4 weken wordt er door beide ouders gebroed. Na het uitkomen blijven de jongen nog ruim 45 dagen in het ouderlijk nest.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.