allevogels


advertentieruimte

Alopochen aegyptiaca

Nijlgans - Alopochen aegyptiaca - Egyptian goose

De Nijlgans komt van oorsprong alleen voor in Afrika, speciaal in de gebieden rond de rivier de Nijl. Het een forse vogel, hij kan tot 70 cm groot worden. Sinds de jaren '60 komt de Nijlgans ook voor in Nederland en België, waarschijnlijk is toen een groep vrijgelaten of ontsnapt. Ze planten zich hier prima voort en ze zijn meester in aanpassingen, zelfs de strenge winters hier overleven ze prima. Veel mensen waren in eerste instantie erg bang dat de nijlgans zou concurreren met inheemse soorten. Dat gebeurt wel, maar in tamelijk beperkte mate

Eigenlijk is de naam nijlgans niet helemaal correct gekozen. Net als de verwante bergeend zijn het eenden en geen ganzen.
Nijlganzen zijn ronduit agressieve vogels te noemen. Niet alleen onder elkaar als ze een broedterritorium beschermen, ze vallen ook andere eenden en zwanen aan en zelfs roofvogels zijn niet veilig voor ze als die op de eieren of jongen azen.

Het voedsel van de nijlgans bestaat hoofdzakelijk uit planten, plantenwortels en zaden. Als aanvulling op het menu eet hij ook insecten, kikkers en andere kleine waterdieren. Veel van het voedsel wordt op de oevers gezocht, gras vormt een belangrijk deel van het voedselpakket.

De nijlgans broedt in bomen en struiken, soms op de grond, goed beschut. Van takken en grote bladeren wordt een fors nest gebouwd, de binnenkant bekleden de vogels met hun eigen donsveren. Ook worden wel nesten van andere vogels gekraakt, de bewoners worden verjaagd of zelfs gedood. De nijlganzen kraken soms zelf nesten van roofvogels, zo brutaal als ze zijn.
Eén legsel bestaat gemiddeld uit 8 eieren, die ongeveer 4 weken bebroed worden. De jongen zijn nestvlieders en kunnen naast lopen ook direct al zwemmen. Als ze 10 weken oud zijn, leren ze vliegen.

In het land van oorsprong, Egypte, wordt de nijlgans als heilig beschouwd en vaak afgebeeld op (kunst-)voorwerpen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.