allevogels


advertentieruimte

Cacatua moluccensis

Molukkenkaketoe - Cacatua moluccensis - Salmon-crested Cockatoo or Moluccan Cockatoo

De Molukkenkaketoe is de grootste onder de witte kaketoes van de in totaal 18 soorten kaketoes (Cacatuidae), hij meet ruim 50 cm. Kaketoes vormen een aparte groep binnen de papegaaien, ze hebben alle een beweegbare kuif en speciale donsveertjes die poeder vormen waarmee de vogels hun verenpak onderhouden. Alle soorten leven in Australië en op eilanden rond Australië. De naam kaketoe komt uit de Maleise taal en betekent "oude zus". Of dat vanwege het geluidsniveau is, durven wij niet te zeggen. :-)

Molukkenkaketoes komen alleen voor op een aantal eilanden in de Molukken. Ze leven daar in dichte bossen in de laaglanden aan de kusten.
Mannetjes zijn te onderscheiden van poppen door de oogkleur. Bij volwassen vogels hebben de mannen een zwarte en de poppen een donkerbruine iris. Vaak is de kop van de man ook iets forser. De prachtig gekleurde kuif kan opgezet worden tot haast een volledige circel, de vogels doen dit zowel bij positieve als bij negatieve opwinding.

Het voedsel van de kaketoes bestaat uit zaden, noten, vijgen en andere vruchten. Ook eten ze insecten en insectenlarven. Om die laatste te bemachtigen trekken ze soms boombast los en tillen ze op de grond liggende takken en bladeren op.

Molukkenkaketoes zijn sociale dieren en ze zijn monogaam. In de broedtijd, aan het begin van de regentijd, zoeken koppels een holte in een van de woudreuzen, het liefst van de soort Octomeles sumatranus. Dit is een zeer hoge boom met relatief zacht hout, waardoor de vogels een natuurlijke holte gemakkelijk op maat kunnen knagen. Nesten worden vaak meer dan 30 meter boven de grond aangetroffen.

Na uitvoerig en luidruchtig baltsgedrag, "koppeltje duiken" lijkt dan wel een hobby van ze, volgen er diverse paringen. De pop legt gewoonlijk 2 witte eieren, heel soms 3. De eieren worden door beide oudervogels gedurende een maand bebroed. De jongen hebben in het begin zachtgeel dons en worden ruim 3 maanden in het nest gevoerd voor ze eruit klimmen.

Molukkenkaketoes worden door velen de meest luidruchtige onder de papegaaien genoemd, het geluid zou zelfs vergelijkbaar zijn met dat van de grote ara's. Beslist iets om rekening mee te houden als u een koppel van deze prachtvogels zou willen gaan houden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.