allevogels


advertentieruimte

Scissirostrum dubium

Molonetispreeuw - Scissirostrum dubium - Grosbeak Starling

De naam van deze vogel wordt op verschillende manieren geschreven, van molinetti met een i en dubbel t tot moloneti, maar alleen de laatste is correct.
Molonetispreeuwen zijn tussen de 17 en 21 centimeter groot en afkomstig van het Indonesische eiland Sulawesi. De vogels zijn endemisch op dit eiland en worden gelukkig nog in grote aantallen waargenomen. De vogels hebben een voorkeur voor niet te dicht beboste gebieden tot op een hoogte van 1100 meter.

Ze zijn muisgrijs gekleurd, de vleugels en staart gaan over in een meer matzwarte kleur. De rug en de bovenste helft van de staart is het opvallendste aspect van deze vogels. Dit gedeelte bestaat namelijk uit een groot aantal oranjerode veren die er uitzien als puntjes wax, een bijzonderheid die we niet bij veel vogels zien. De snavel is geeloranje en behoorlijk groot uitgevoerd ten opzichte van het vogellichaam. De pootjes zijn ook geeloranje gekleurd. Overigens is er geen uiterlijk kleurverschil tussen de beide geslachten en is het vergelijken van twee vogels op snavelgrote een manier om een koppel samen te stellen. Mannelijke molonetispreeuwen zijn over het algemeen groter gebouwd dan popjes, dit is in elke geval een goede leidraad.

De vogels leven in grote kolonies en voeden zich hoofdzakelijk met vruchten en insecten in de toppen van vruchtendragende bomen. Het bijzondere van deze vogelsoort is dat ze net als spechten hun nest kunnen uitkloppen in een boom, de snavel is hiervoor perfect ontwikkeld.
Het nest is druppelvormig en ongeveer 25 tot 30 centimeter diep en voorzien van een invlieggat met een doorsnee van ongeveer 4 centimeter. Het legsel van deze vogels bestaat uit maximaal 2 eitjes waarbij 24 uur tussen het leggen zit. De eitjes zijn 26 x 20 mm groot en lichtblauw gekleurd met kleine bruine stipjes aan de onderkant. Het nest wordt voorzien van allerlei kleine plantendelen maar de nestbouw stelt niet veel voor. Er is een grote paarbinding tussen deze vogels en ze zijn bijna altijd in elkaars gezelschap.

Een kolonie molonetispreeuwen kan bestaan uit meer dan honderd paar vogels. Ze zijn onderling zeer verdraagzaam en verdedigen alleen hun nestholte tegen opdringerige soortgenoten. De boom die door een kolonie wordt bewoond, heeft het zwaar te verduren en kan afbreken wanneer er teveel nesten zijn uitgehakt. Wanneer de boom afbreekt is de kolonie verloren en moeten de vogels op zoek naar een nieuwe woning. Een natuuronderzoeker vergeleek een kolonie van deze vogels met een bijenkorf, de vogels zijn altijd druk in de weer rond of in hun nest.

Meestal gebeurt ook het voedsel zoeken synchroon en verlaten de vogels gezamenlijk de kolonie om op pad te gaan. De vogels zijn zeker in kolonieverband behoorlijk luidruchtig en maken een geluid met een hoge toon. Tijdens het vliegen in de zwerm en tijdens het foerageren houden de vogels contact door verschillende tonen te produceren.

Met het aankopen van de vogels ben ik 2 jaar geleden begonnen en heb heel wat kilometers gereden om ze te kunnen verkrijgen. In totaal heb ik nu 6 paar en zijn gezamenlijk met een koppel Emerald spreeuwen in een grote open volière met aansluitend nachtverblijf gehuisvest. De volière is 4,5 meter lang en 2 meter breed. Het nachtverblijf is 1,5 meter diep en 2 meter breed. Omdat het zachtvoer-eters zijn, heb ik de bodem van het nachthok voorzien van een dikke laag hennepvezel. Het voordeel van deze vezel is dat het zeer goed vocht absorbeert en de ontlasting en geknoeid voer zijn makkelijk te verwijderen. Het is bekend als ondergrond voor paardenstallen en is zeker aan te raden.

De vogels heb ik wel tot april in een grote binnenvolière gehuisvest en vorstvrij gehouden. Omdat de vogels slapen in een nest, plaatste ik ook een groot aantal nestkasten in deze tijdelijke ruimte. In april kocht ik een aantal natuurstammen en plaatste deze met een aantal zelf getimmerde broedkasten in de buitenvolière. Ook werden een aantal broedkasten in het nachthok geplaatst. Eind april werden de vogels in de nieuwe volière geplaatst en ze zochten meteen de broedblokken op in de buitenvolière. Kleine schermutselingen ontstonden er omdat er te weinig broedblokken buiten hingen. Dus snel maar enkele blokken er bij gehangen, gelukkig was de hoogte waarop ze hingen geen probleem en zijn alle paren vanaf de eerste dag in de buitenvolière aan het overnachten gegaan.

In het nachtverblijf komen de vogels alleen maar om te eten en er is geen enkele broedblok bewoond in dit verblijf. Het is een mooi gezicht om een dergelijke grote groep vogels bezig te zien in de volière. Het in kolonie houden van vogels geeft toch een extra dimensie aan de hobby, het bekijken van vogels in deze omstandigheden geeft mij persoonlijk veel voldoening. Ernstige ruzie komt zelden of nooit voor, de enige vorm van agressie is het tonen van de enorme snavel die dan open wordt gezet en de belaagde snel een ander plekje opzoekt.

De volière is aan de bovenkant geheel open en hier nemen de vogels graag een douche wanneer het regent, ook het badwater moet ruim gegeven worden omdat er dagelijks door de vogels een bad wordt genomen.

De voeding is eigenlijk relatief gemakkelijk en bestaat dagelijks uit Tovo universeelvoer, Orlux vruchtenpaté, en vers eivoer waarbij het Aves-Opfok A supplement is toegevoegd. Tevens krijgen de vogels dagelijks vers fruit zoals appel, peer, kiwi, banaan en verder wat er in het seizoen verkrijgbaar is. Levend voer bestaande uit meelwormen en diepvries pinky’s.

Zoals al eerder beschreven zijn de vogels eind april in een ander verblijf met een grote buitenvolière geplaatst. De vogels verbleven eerder in een binnenverblijf en hoewel de vogels daar ook over broedkasten beschikten om in te overnachten, zijn er geen eitjes gelegd. Eerlijk gezegd vreesde ik op dat moment over een groot aantal mannen te beschikken. Zodra de 12 vogels de buitenvolière in hun nieuwe verblijf konden opzoeken inspecteerden ze de broedblokken die buiten waren opgehangen. Toch is er wel een hiërarchie onder de vogels en werden de broedplaatsen verdeeld. Vaak zijn de mannen met de grootste snavel de baas en krijgen die het blok dat hun voorkeur heeft.

Zodra een koppel een broedblok heeft uitgezocht, begint de man met baltsen en zingen. De zang bestaat uit verschillende mooie hoge tonen en hierbij worden de veren van de keelzak opgezet. Zodra het popje tijdens zijn concert naast hem blijft zitten, rekt de vogel zich uit en maakt verticale baltsende bewegingen waarna vaak een paring volgt.
De nestbouw stelt niet zo veel voor, de vogels slepen sisal en gras het blok in en vormen een klein kommetje. De vogels leggen meestal 2 eitjes, het tweede ei wordt 24 uur later gelegd. De broedduur is ongeveer 14 dagen en de eitjes worden door beide ouders bebroed. Wanneer je langs de kooi loopt, zie je vaak twee kopjes uit het invlieggat steken om polshoogte te nemen. Tijdens het broeden zijn de vogels wel zenuwachtig en verlaten bij het betreden van de kooi om bijvoorbeeld het badwater te verversen het nest. De andere bewoners maken dan een hoog geluid en wellicht waarschuwen ze met dit geluid een signaal naar de broedende vogels. Het nest wordt maar korte tijd verlaten en de vogels keren weer snel terug naar de eitjes of de jongen.

Zodra er jongen zijn moet er wel een grotere hoeveelheid meelwormen en pinky’s worden gevoerd. Dit is een nadeel van koloniebroed; er moet wanneer er jongen zijn ruim gevoerd worden. Gelukkig pakken ze graag kleine bruine meelwormen en hoeft er niet uitgezocht te worden op witte vervelde exemplaren. De diepvries pinky’s worden pas gegeten als de meelwormen op zijn maar vormen een prima aanvulling om gezonde jongen te fokken.

Helaas heeft het extreme koude weer eind mei 2 jonge spreeuwtjes gekost, wellicht door onderkoeling stopten de oudervogels met voeren.
Een ander paar had meer geluk en daar zijn de eerste 2 jongen, na een nesttijd van drie weken, begin juni uitgevlogen. De beide jongen zijn geringd toen de oogjes open gingen met een ring van 4,5 mm, ze waren toen ongeveer een week oud. Drie weken na het uitkomen, vliegen de jongen gelijktijdig uit en ze zijn al snel redelijke vliegers. In de kolonie worden de vogels meteen geaccepteerd en ze weten hun ouders feilloos te vinden. De ouders blijven hun jongen na het uitvliegen nog ongeveer 3 weken verzorgen en beginnen niet meteen aan een tweede ronde. Drie andere paren hebben nu midden juni ook jongen, en het koppel waarvan de jongen zijn gesneuveld heeft weer opnieuw eitjes. Zodra er weer jongen in het nest liggen, moeten de oudere jongen uit de kolonie verwijderd worden omdat zij anders de jongste jongen in het nest vertrappen. Na de fok kunnen alle jongen weer teruggeplaatst worden in de kolonie. Het belooft een mooi fokseizoen te worden en hopelijk krijg ik meerdere jongen op stok

Tekst: René Schuurmans, waarvoor onze grote dank.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.