allevogels


advertentieruimte

Turdus merula

Merel - Turdus merula - Blackbird

De merel is inmiddels een echte stadsvogel geworden. Oorspronkelijk was het een schuwe bosvogel, die het liefst uit het zicht bleef in dichte struiken. De merel toont daarmee een goed voorbeeld van aanpassingsvermogen; waar makkelijk voedsel te vinden is, blijf je rondhangen.
Een belangrijk deel van het voedsel bestaat uit regenwormen en grondinsecten, de mens met zijn voorliefde voor omgeharkte aarde levert hem daarbij onbewust een voedselparadijsje. In elke tuin komt door onze tuinierdrift grond voor die lekker los is, dus de merel hoeft niet veel moeite te doen.

Mannetjemerels zijn gemakkelijk te onderscheiden van de vrouwtjes, de man is zwart en heeft een oranje-gele snavel, de pop is bruin en heeft een bruingele snavel. Jonge mannen en poppen lijken allen op de volwassen pop.

Merelmannen kunnen prachtig zingen, vooral in de ochtend en avond zijn ze veelvuldig te horen, nog extra als de pop eenmaal op eitjes zit. Ze zoeken daarbij vaak het hoogste punt in de omgeving uit, een duidelijker territoriumsignaal is bijna niet denkbaar.

Zodra het broedseizoen begint, in Nederland meestal rond april, slooft het mannetje zich echt uit. Behalve zijn fraaie zang kan hij ook erg indrukwekkend baltsgedrag laten zien. Hij spreidt zijn staartveren, zet de stuitveren op en rent en hipt rond de pop van zijn keuze. Dit gedrag kan soms wel twee weken duren.
Als de pop het accepteert, wordt er een nestje gebouwd. Hierin is de stadsmerel erg vindingrijk, allerhande plekken lijken geschikt, vuurdoorns, coniferen of klimrozen, maar ook een uitstekende rand aan een gebouw, een opening tussen wat planken of zelfs een kistje bij of in een schuur wordt soms gebruikt.

Het eigenlijke nest bestaat uit een klein kommetje van droog gras en wat mos en aangesmeerd met wat aarde. De pop legt dan 4 eitjes die ze ongeveer 13 dagen bebroedt. De jongen worden door beide ouders gevoerd en zijn met twee weken klaar om de grote sprong te wagen. Echt uitvliegen is het niet te noemen, ze kunnen nog amper vliegen dan. De oudervogels slepen af en aan met wormen, allerlei insecten, vruchten en zaden, zodat de jongen na 3 weken zelfstandig zijn.

Juist omdat de jongen in het begin nog wat onhandig zijn worden ze vaak door mensen gevonden. Als u dit overkomt, laat ze met rust! De ouders zullen alles heus zelf regelen, als u weg bent komt alles wel weer goed.
Dus niet oppakken, niet voeren en al zeker niet mee naar huis nemen. Dit is zelfs strafbaar, dus laat ze gaan.

In 2013 is er in Leimuiden melding gemaakt van een drietal witte merels. Dit geeft aan dat de natuur blijkbaar toch regelmatig met foutjes strooit. Mocht zo'n foutje in een kwekershok plaatsvinden, dan is een kweker vaak in staat om deze mutatie te behouden. Hierdoor is er dan weer een nieuwe mutatie ontstaan, die wij vervolgens op show en zo tegen kunnen komen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.