allevogels


advertentieruimte

Vanellus miles

Maskerkievit - Vanellus miles - Masked Lapwing

De maskerkievit is een verre neef van "onze gewone kievit", hij komt vooral voor in het noordoosten van Australië. Er is één ondersoort, de Vanellus miles novaehollandiae, deze leeft in het zuidoosten en in Nieuw-Zeeland en is te herkennen aan de zwarte nek. De naam Maskerkievit is ontleend aan het gele stuk onbevederde huid rond de snavel. Ze leven in open gebieden waar ze op de grond hun voedsel zoeken. Graslanden zijn het meest populair, maar ook landbouwgrond wordt vaak bezocht.

Hoewel maskerkieviten vaak op de grond te vinden zijn, kunnen ze ook uitstekend vliegen. Ze hebben grote vleugels, de spanwijdte kan wel 80 centimeter bedragen. Deze sterkte vogels worden ook in het wild vaak 10 jaar of ouder.

Het voedsel van de maskerkievit bestaat vooral uit insecten, slakken en wormen. Af en toe pakken ze ook wat zaden of een jonge spruit op. De prooien zoeken ze door met snavel vlak boven de grond rondjes te lopen, zo drijven ze de insecten naar het midden waar ze ze opeten.

Ook deze kievitsoort maakt nauwelijks een nest, een simpel kuiltje volstaat. De eieren hebben precies de kleur van de ondergrond, de vogels blijken in staat deze kleur aan te passen aan de omgeving waar ze in leven. Het broeden doen de vogels beurtelings, totaal rond de 27 dagen. De jongen zijn nestvlieders maar leren pas vliegen als ze zo'n 2 maanden oud zijn.

Als grondvogel zijn maskerkieviten kwetsbaar voor rovers, ze slapen dan ook nooit echt diep en zijn constant op hun hoede. Als er gevaar dreigt, vliegen ze op en met duikvluchten en een hoop kabaal proberen ze de indringer te verjagen. Als dat niet afdoende is, schromen ze niet om ook daadwerkelijk aan te vallen. Behalve hun snavel en poten hebben ze nog een wapen, een scherpe botpunt aan de buitenste vleugelbocht. Hiermee kunnen ze ook grotere rovers vaak verdrijven, zelfs mensen worden soms aangevallen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.