allevogels


advertentieruimte

Tiaris bicolor

Maskergrondvink - Tiaris bicolor - Black-faced Grassquit

De maskergrondvink werd in het verleden gerekend tot de familie der Gorzen, een aantal jaren geleden is hij echter overgeplaatst naar de familie van de tangara's. Deze grondvink leeft zoals je hier onder kunt zien in een groot gedeelte van het Caribisch gebied. Hij leeft meestal op de grond. Je komt hem tegen in het open en halfopen grasland, alsmede aan de rand van wegen en in rijstvelden.

Door zijn verspreiding over de diverse eilanden in het Caribisch gebied, zijn er in de loop de eeuwen diverse ondersoorten ontstaan. De verschillen tussen al deze ondersoorten zijn klein, maar voor kenners goed waarneembaar. Het gaat om de volgende soorten:

  • Tiaris bicolor bicolor => Leeft op de Bahama's
  • Tiaris bicolor marchii => Leeft op Jamaica en Hispaniola
  • Tiaris bicolor omissus => Leeft op Puerto Rico via de Lesser Antilles tot Tobago en in Columbia en Venezuela
  • Tiaris bicolor huilae => Leeft in de Magdalena vallei in Colombia
  • Tiaris bicolor grandior => Leeft op de San Andrés Archipelago en in het zuid-westen van de Carribean
  • Tiaris bicolor johnstonei => Leeft op La Blanquilla en Los Hermanos
  • Tiaris bicolor sharpei => Leeft op de Nederlandse Antillen
  • Tiaris bicolor tortugensis => Leeft in La Tortuga

Het nest is komvormig en wordt gemaakt van fijne grassen. Het wordt gebouwd dichtbij of in een Yucca, door zowel de man als de pop. In het nest worden meestal maar 2 of 3 eitjes gelegd. De pop bebroedt de eitjes die na een dag of twaalf uitkomen. De jongen worden door beide ouders gevoerd. In de natuur komt het regelmatig voor dat er een nest wordt aangetroffen dat vol zit met mieren. Dit tast blijkbaar de jongen niet aan, want die worden keurig door de ouders gevoerd. Wat de mieren wel doen is het nest schoonmaken. Zij nemen namelijk de uitwerpselen mee uit het nest naar hun eigen nest.

De menukaart van deze vogel bestaat eigenlijk alleen maar uit graszaden. Tijdens het eten worden door een mannetje alle andere mannetjes weggejaagd. Popjes en jonge vogels worden wel toegelaten. Het foerageren gebeurt dus vaak in groepen of groepjes, net als het slapen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.