allevogels


advertentieruimte

Fluvicola nengeta

Masker Watertiran - Fluvicola nengeta - Masked Water-tyrant

De Masker Watertiran is een van de vele soorten vliegenvangers en komt voor in twee gescheiden grote groepen in Brazilië, één in het oosten en één in het zuidwesten bij de kust. Hij leeft voornamelijk in zogenaamde marshes, dat zijn ondiepe moerassen met veel grassen, rivierbeddingen en meren met veel modderige oevers.

Watertirannen zijn korte maar stevige vogels van ongeveer 18 cm groot, ze leven van allerlei insecten die in en om het water leven en af en toe eten ze bessen en wat zaden. Om insecten te vangen lopen ze vaak over de bladeren van grote waterplanten maar ze vangen ze ook in de vlucht, waarbij ze vaak vanaf een uitkijkpost de duikvlucht inzetten.

In de broedtijd baltst de man door zich te showen met wijd geopende vleugels en staartveren. Het bolvormige nest wordt gemaakt in een boom of stuik vlak boven het water. De ingang is horizontaal en naar de buitenkant gericht, van de oever af. Alleen de pop bebroedt de eieren. De man kan bijzonder fel het nest en de jongen verdedigen, hij valt gerust ook grote indringers aan die te dichtbij komen.

Masker watertirannen worden nogal eens geplaagd door glanskoevogels. Met gevaar voor eigen leven legt de pop daarvan, net als bij ons de koekoek, als het maar even kan graag een ei in het nest van de tirannen. Een jonge glanskoevogel groeit veel sneller dan de eigen jongen, die hij bovendien ook nog graag het nest uitgooit.
Niet zelden worden er meerdere koevogels dood gevonden rondom een nest van de tiran, maar af en toe lukt het er toch een.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.