allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Chenonetta jubata

Manengans - Chenonetta jubata - Australian Wood Duck or Maned Goose

De Manengans leeft in Australië in de vochtige streken in het Zuidoosten, maar hij wordt ook in het oosten en westen gezien. Tevens is hij uitgewaaierd naar Queensland, Tasmanië en Nieuw-Zeeland. Zijn leefgebied is bij voorkeur open landschap met bomen die verspreid staan. Onder deze bomen moet zich dan wel gras bevinden. De manengans houdt niet van dichte bebossing.

De naam manengans klopt niet helemaal met de vogel. Hij wordt door wetenschappers gerekend tot de groep der eenden en wel tot de roestende eenden. De naam gans is er aan toegevoegd, omdat hij door zijn rechte houding meer weg heeft van een gans dan van een eend, en hij eet natuurlijk gras, iets wat andere ganzen ook doen.

Hij leeft vaak in de buurt van zoet water als moerassen, rivierpoelen en kreken, maar ook de vijvers in de steden worden aangedaan. Het is een standvogel, maar bij grote droogte trekken ze weg op zoek naar gras. Dit wordt meestal gezocht in de kuststreken, maar ook in de steden.

De manengans kent geen ondersoorten en mutaties

Het voedsel van de manengans bestaat hoofdzakelijk uit gras. Ze moeten daarom ook de beschikking hebben over een groot gebied met gras. Dit is zelfs belangrijker voor ze dan water, daar ze het grootste gedeelte van de dag op het gras leven. Het gras kan worden aangevuld met groenvoer en soms met een voederkorrel.

Het vrouwtje legt ongeveer 10 eieren, die hoofdzakelijk door haarzelf worden bebroed. Na zo'n 28 tot 30 dagen komen de kuikens uit het ei. Na ongeveer 57 dagen zijn ze volledig voorzien van veren, en kunnen ze vliegen. In de broedtijd is het mannetje wat agressiever dan buiten deze periode.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.