allevogels


advertentieruimte

Aix galericulata

Mandarijneend - Aix galericulata - Mandarin Duck

De mandarijneend komt oorspronkelijk uit het oosten van Azië, maar komt sinds de 18e eeuw ook voor in Nederland. Eerst als siervogel, maar later ook in het wild. De eenden in het wild zijn waarschijnlijk afstammeligen van ontsnapte of losgelaten exemplaren. In Nederland leven naar schatting ongeveer 500 exemplaren in het wild. Dit aantal schommelt een beetje en is bijvoorbeeld afhankelijk van het soort winter dat we hebben gehad. In Engeland is deze soort ook uitgezet in het wild en daar leven naar schatting 7000 exemplaren in het wild.

De mandarijneend is een alleseter die zich voedt met (water)diertjes, maar ook noten, rijst en diverse zaadsoorten staan op de menukaart van deze eendensoort. In gevangenschap wordt hij gevoed met een speciale korrel voor watervogels, aangevuld met granen en verse groentes en fruit.

Broeden doet deze soort op hoogtes tot 10 meter in bomen, maar een degelijke nestkast wordt ook gebruikt om in te broeden. In het nest wordt dagelijks een ei gelegd tot een aantal van 8 tot 12 eieren is bereikt. De eieren worden alleen door het vrouwtje bebroed, terwijl het mannetje de wacht houdt. De broedduur bedraag ongeveer 29 dagen. Na het uitkomen van de jongen verlaten deze vrijwel direct het nest

Ondersoorten van de mandarijneend zijn niet bekend, wel zijn er in gevangenschap kleurmutaties opgetreden. Zo kennen we de mutataies blond en wit.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.