allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Plocepasser mahali
Foto Ton Figee

Mahaliwever - Plocepasser mahali - White-browed Sparrow-weaver

De mahaliwever behoort ondanks zijn naam niet tot de wevers maar tot de familie der mussen (Passeridae). Hij is rond de 18 cm groot en leeft in het zuiden van Afrika. Man en pop zijn te onderscheiden door de kleur van de snavel, die bij de man is zwart, die van de pop hoornkleurig. Mannetjes zijn ook meestal wat groter.
Er zijn 4 ondersoorten beschreven:

  • Plocepasser mahali mahali, leeft in het noordoosten van Zuid-Afrika
  • Plocepasser mahali stentor, leeft in het meer centrale noordelijke deel van Zuid-Afrika
  • Plocepasser mahali terricolor, komt vooral voor in Botswana
  • Plocepasser mahali pectoralis, leeft langs de Zambezi-rivier in Zimbabwe
De pectoralis heeft als enige bruine vlekjes op de borst.

Mahaliwevers leven gewoonlijk in kleine groepjes, alleen in de broedtijd vormen zich kolonies van 50 tot 100 exemplaren. Binnen zo'n groepje is vaak één koppel dominant, dat is ook het enige koppel dat mag broeden. De andere vogels lijken helpers, hun alarmroep waarschuwt bij gevaar en ze helpen met voeren als er jongen zijn.
Het oorspronkelijke leefgebied van deze vogels wordt gevormd door droge savannes en andere gebieden met lage begroeiing. Als echte mussen hebben ze zich echter ook aangepast aan de aanwezigheid van de mens, ze leven nu ook in en rond dorpen en steden.

Mahaliwevers zijn zoals de meeste mussen echte omnivoren, ze eten zaden en fruit maar toch hoofdzakelijk insecten. Ze vangen vlinders in de vlucht, maar ze pikken net zo makkelijk mieren van de grond of van boomstammen. Ze eten ook bijen en wespen, de angels lijken ze niet deren.

Zoals gezegd, deze mussen broeden in flinke kolonies en dan wordt ook duidelijk waarom ze toch wevers heten. Ze weven net zulke nesten als hun neven, zij het iets minder stevig. Een andere overeenkomst met wevers; één enkele boom bevat soms wel 50 nesten. Het broedkoppel bouwt meerdere nesten, de pop kiest er een uit en na goedkeuring legt ze er 2 of 3 zachtroze eitjes in. De andere nesten worden gebruikt als slaapnesten en worden zo verbouwd tot ze meerdere ingangen hebben en plaats bieden aan 3 tot 4 volwassen vogels, de "helpers". Slim als de vogels zijn, ze bouwen de nesten altijd aan die kant van de boom die het meest beschut is tegen wind en regen.

De pop broedt de eitjes uit, gemiddeld 16 dagen lang. Ze begint na het eerste ei al te broeden, daarom komen de jongen niet altijd tegelijk uit. Omdat zowel de man als de helpers de hele dag voedsel aandragen, lukt het toch heel vaak alle jongen groot te krijgen. Uit langdurige observatie blijkt dat broedkoppels met meer dan 5 helpers, meer jongen groot brengen dan koppels die met minder helpers leven. De koppels zijn monogaam en de helpers blijven vaak ook hun hele leven in die rol.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.