allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Foudia madagascariensis

Madagaskarwever - Foudia madagascariensis - Red Fody

De Madagaskarwever is een van de wevers uit het geslacht Foudia. Naast de madagaskar zijn er nog de volgende soorten:

  • Foudia aldabrana (Aldabrawever)
  • Foudia eminentissima (Comorenwever)
  • Foudia flavicans (Rodriguezwever)
  • Foudia omissa (Rode boswever)
  • Foudia rubra (Mauritiuswever)
  • Foudia sechellarum (Seychellenwever)
Van oorsprong kwam de Madagaskarwever alleen voor op het eiland met die naam, maar door de mens is de vogel ook verspreid op de eilanden(groepen) de Amirantes, Comoren, Seychelles, Mauritius en Réunion. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot behoorlijk schade aan landbouwgewassen.

De Madagaskarwever is 12 tot 13 cm groot en de mannetjes zijn in de broedtijd prachtig gekleurd. De poppen zijn overwegend bruin met een fijne streeptekening. Buiten de broedtijd lijken man en pop erg veel op elkaar.
Deze vogels leven in niet te dichte bossen, in streken met veel grasland en rond dorpen.

Madagaskarwevers zijn veelzijdige eters, ze eten zaden van grassen tot bomen, allerlei bessen en andere kleine vruchten en insecten.

In tegenstelling tot veel andere weversoorten, zijn madagskarwevers niet echt sociaal. In de broedtijd kunnen ze zelfs ronduit agressief zijn, ook tegen soortgenoten. De man bouwt verschillende nesten, vaak met heel dunne wanden zodat ze haast doorzichtig zijn. Een broedrijpe pop die geïnteresseerd is, inspecteert en keurt elk nest en pas als zij een nest goedkeurt, vinden er diverse paringen plaats. Het mannetje heeft dan wel eerst uitgebreid moeten pronken met zijn prachtige verenpak.
Tijdens de nestbouw, de balts en de hele broedperiode is vooral de man bijzonder fel tegen alles wat te dicht in de buurt komt. Alleen met zeer veel ruimte is deze vogel dan ook samen te houden met andere sterke vogels.

De pop zorgt voor het broeden, ze legt meestal 4 eitjes per legsel en ze bebroedt die zelf. Mannetjes helpen soms mee voeren als er jongen zijn, maar zeker niet altijd. Uitgevlogen jongen worden in de buurt getolereerd tot de jonge mannetjes op kleur komen. Om te zorgen dat de jongen toch voldoende zorg krijgen, heeft de natuur geregeld dat de jongen pas op heel laat op kleur komen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.