allevogels


advertentieruimte

Alisteris scapularis

Koningsparkiet - Alisteris scapularis - Australian King Parrot

De koningsparkiet die wij hier behandelen is de Australische Koningsparkiet. Er zijn meerdere soorten, een groenvleugel en een Ambon-versie, maar die komen nauwelijks voor in Europa.

Onze koningsparkiet komt dus uit Australië, daar leeft hij in bergachtige gebieden in bossen en oerwouden. Koningsparkieten zijn sociale vogels, ze leven in groepen en foerageren ook in groepsverband, vaak samen met verschillende soorten rosella's.

Koningsparkieten zijn iets meer dan 40 cm groot, al is er ook een ondersoort, de Alisteris scapularis minor die 5 cm kleiner is. De mannen zijn schitterend felrood met groen, de poppen zijn overwegend groen, met alleen een rode buik. De mannen hebben bovendien een oranjerode bovensnavel, terwijl de pop een zwarte bovensnavel heeft. Het kan wel tot 4 jaar duren voor de mannen geheel op kleur zijn, dit wordt in verband gebracht met het feit dat ze pas op die leeftijd geslachtsrijp worden.

Koningsparkieten dient u gevarieerd te voeren, dat kan met een zaadmengsel voor grote parkieten, diverse soorten fruit en regelmatig wat dierlijk voer, bv meelwormen. Ook krekels en sprinkhanen eten ze graag, vooral voor en in de broedtijd.

Gezonde aanvulling vormen verse wilgentakken. Behalve dat het de vogels een leuke activiteit biedt, schijnen ze ook een deel van de bast op te eten.

In gevangenschap kan de koningsparkiet wel 25 jaar oud worden, onder andere afhankelijk van de juiste voeding. Wel zijn er problemen bekend bij vogels die binnen gehouden worden, deze parkieten schijnen extra gevoelig te zijn voor vervuilde lucht (sigarettenrook en baklucht vermijden). Nog beter is ze in een ruime buitenvolière te houden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.