allevogels


advertentieruimte

Psittacula alexandri fasciata

Indische Rozeborstbaardparkiet - Psittacula alexandri fasciata - Indian Moustached Parakeet or Red-breasted Parakeet

De Indische rozeborstbaardparkiet komt voor in de landen India, Pakistan, Bangladesh, Thailand en een aantal omringende landen. Met zijn 33 centimeter is hij een van de kleinste rozeborstbaarparkieten, maar wel de meeste voorkomende soort.

De Indische is een ondersoort van de Java rozeborstbaardparkiet (Psittacula alexandri alexandri), de overige ondersoorten zijn:

  • Dammerman's roze borstbaard parkiet (Psittacula alexandri dammermani)
  • Nias rozeborstbaard parkiet (Psittacula alexandri perionca)
  • Simeulue rozeborstbaard parkiet (Psittacula alexandri cala)
  • Babi rozeborstbaard parkiet (Psittacula alexandri major)
  • Andamen rozeborstbaard parkiet (Psittacula alexandri abotti)
  • Kangean rozeborstbaard parkiet (Psittacula alexandri kangeanensis)

de laatste drie ondersoorten worden niet in de standaardeisen van de NBvV omschreven, daar men aanneemt dat deze soorten in Europa niet in gevangenschap voorkomen.

Deze baardparkiet voedt zich met zaden en diverse soorten fruit. Uiteraard dient dit in de kweekperiode aangevuld te worden met eivoer. Wat u kunt aanvullen met gekiemde zaden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.