allevogels


advertentieruimte

Pelecanus thagus

Humboldtpelikaan - Pelecanus thagus - Peruvian pelican

De Humboldtpelikaan is bekend onder verschillende namen, zo wordt hij ook Molina's Pelikaan, Peruaanse pelikaan en Chilipelikaan genoemd. Feit is dat hij leeft aan de kusten van Peru en Chili en Juan Iganacio Molina was degene die de soort voor het eerst wetenschappelijk vastlegde. De naam Humboldt pelikaan is gegeven als eerbetoon aan een van de grote wetenschappers op ornithologisch gebied, Alexander von Humboldt.

Deze pelikaan is lange tijd beschouwd als ondersoort van de bruine pelikaan, maar heeft tegenwoordig de status van eigen soort. Het is een flinke rakker, hij is fors groter dan de bruine pelikaan en kan anderhalve meter groot worden en rond de 7 kilo wegen.

Ook deze soort leeft bijna uitsluitend van vis, al worden af en toe kleine ongewervelden en schaaldieren gegeten. Een enkele kleine vogel die per abuis te dichtbij komt, wordt ook als lekker hapje beschouwd.
Vissen worden gevangen door duikvluchten in zee, onder water gaat de snavel open en de grote keelzak werkt dan als schepnet.

Humboldtpelikanen broeden als het bij ons winter is, grofweg tussen oktober en maart. Op rotsen en kliffen worden de 2 of 3 eieren gelegd, meestal in niet meer dan een geschraapt kuiltje.
Beide ouders bebroeden de eieren om beurten, in totaal ongeveer 32 dagen. Ook met voeren van de jongen wisselen de ouders elkaar af, één partner blijft bij de jongen terwijl de andere vis vangt op zee.
De eerste week vangen ze vooral veel kleine vis die al iets voorverteren voor ze aan de jongen gevoerd worden. Al vrij snel moeten de jongen ook grotere vissen kunnen eten. Ze moeten zelfstandig zijn als ze 3 maanden oud zijn.
Volwassen pelikanen kunnen echt bijzonder grote prooien aan, vissen van wel 30 cm gaan in één hap naar binnen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.