allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Uppupa epops

Europese Hop - Upupa epops - Hoopoe

De hop komt in heel Europa voor maar ook in andere werelddelen. In Nederland wordt hij nog maar sporadisch gezien. In de middeleeuwen was de Hop waarschijnlijk een verspreide broedvogel in ons land. Tegen het eind van de negentiende eeuw was de soort zeldzaam geworden, al werd nog wel in de meeste provincies gebroed. Na 1900 heeft de afname zich, op wat oprispingen na, doorgezet. Sinds de jaren zestig broedt de hop nog slechts incidenteel in ons land.

Het verdwijnen van de hop is waarschijnlijk een gevolg van een combinatie van het vochtiger worden van onze zomers en de sterke afname van veel grote insecten. Dat laatste is deels ook een gevolg van klimaatsveranderingen, maar het gebruik van pesticiden speelt ook een belangrijke rol.

Van de hop worden 6 ondersoorten erkend:

  • Upupa epops epops
  • Upupa epops saturata
  • Upupa epops orientalis
  • Upupa epops major
  • Upupa epops ceylonensis
  • Upupa epops longirostris
Direct verwant zijn dan ook nog de Senegalese hop en de Afrikaanse of Madagaskarhop, de Upupa senegalensis en de Upupa marginata. Deze worden echter niet als ondersoorten gezien. Van de marginata staan 2 fraaie foto's op de fotopagina (van Arnout de Vries).

De hop is rond de 28 cm groot en erg sierlijk met zijn lange poten en snavel. Hij leeft in gebieden met graslanden, bomen en struiken. Het is een echte insecteneter en hij is vaak op de grond te vinden. Hij eet ook slakken, veenmollen, spinnen en kleine reptielen.

Hoppen drinken maar zelden water, het vocht dat ze nodig hebben halen ze normaliter uit hun voedsel.

De hop is een holenbroeder, hij nestelt in boomholtes, onder dakranden en in gaten in oude muren. De pop legt meestal 7 of 8 eieren die de pop alleen uitbroedt. De man voert de pop op het nest en hij voert ook de jongen, maar hij gaat bijna nooit het nest zelf in.

Hoppen hebben in de tijd dat de pop op het nest zit een bijzonder vreemde eigenschap. Ze houden het nest wel schoon van ontlasting maar het nest gaat vreselijk stinken. In vroeger tijden kreeg de hop zo de meest creatieve bijnamen als schijthaan of schijtljster. De broedende pop en de jongen hebben een geurklier waarmee een sterk ruikende stof kunnen afscheiden. Deze geur schrikt zelfs katachtigen af. De jongen kunnen met het wegspuiten van hun ontlasting deze geur heel gericht op een eventuele bedreiging schieten, ze blijken daarmee zelfs verdraaid goed te kunnen mikken.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.