allevogels


advertentieruimte

Branta canadensis

Grote Canadese gans - Branta canadensis - Greater Canada Goose

De grote Canadese gans komt van oorsprong alleen voor in het noorden van de Verenigde Staten, in Canada en Alaska. Dat deze gans tegenwoordig ook in Nederland veelvuldig voorkomt, "danken" we aan het uitzetten voor jacht en aan ontsnappingen uit watervogelcollecties. Net als de Nijlgans weet ook deze exoot zich uitstekend te handhaven en voort te planten in ons waterrijke landje.
Deze gans wordt grote gans genoemd omdat er ook nog een kleine Canadese gans bestaat, de Hutchins' Canadese Gans ofwel Branta hutchinsii. Deze laatste is veel zeldzamer in Nederland, hij meet rond de 65 cm en is vooral veel lichter van kleur op de borst.

Dit artikel gaat dus over de grote en dat is ook letterlijk te nemen. Deze ganzen kunnen wel 100 cm groot worden en meer dan 6 kilo wegen. Het is dan ook de grootste gans die in Europa te vinden is. Hoewel eigenlijk een exoot, is het een volledig geaccepteerde vogel, hij lijkt ook andere soorten niet in de weg te zitten.
Behalve in Nederland leven er ook al heel veel in Duitsland, Engeland, Schotland en Scandinavië. De Scandinavische vogels overwinteren vaak in het IJsselmeer en de omliggende polders.

Grote Canadese ganzen zijn echte herbivoren, ze eten alleen plantaardig voedsel. Behalve waterplanten zijn dat vooral grassen, maar ook (on)kruiden en ander jong blad wordt graag gegeten. In ongemaaide weilanden verzamelen zich vaak grote groepen, niet altijd tot groot plezier van boeren. Behalve dat ze gras eten, is het voornaamste bezwaar de mest. Canadese ganzen zijn grote eters en hun ontlasting is dan ook niet bepaald kinderachtig te noemen.

Deze grote ganzen broeden niet echt in kolonie, zoals veel andere soorten, maar ze broeden wel opvallend vaak in de nabijheid van die andere soorten. Heel vaak nestelen ze tussen brandganzen of grauwe ganzen.
Normaliter is er slechts één legsel bestaande uit 4 of 5 eieren, die meestal begin mei gelegd worden. De broedduur bedraagt rond de 24 dagen, een beetje afhankelijk ook van de buitentemperatuur. De jongen zijn bedekt met grijs dons en worden fel beschermd door meerdere volwassen dieren. Op de foto's op onze fotopagina ziet u een groep van 10 volwassen ganzen een groep van maar liefst 49 jongen bewaken. Alleen binnen een afgepast deel mogen de jongen zwemmen, voor- achter- en zijkanten van de groep worden zorgvuldig in de gaten gehouden.

De grote Canadese gans, een voor velen welkome exoot in Europese wateren.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.