allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Groene kakelaar - Phoeniculus purpureus - Green Wood Hoopoe

De groene kakelaar, ook wel roodsnavel- of groene boomhop genoemd, is een forse vogel, hij is rond de 45 cm lang. Hij is een van de 9 leden van de familie der boomhoppen (Bucerotiformes), de andere 8 soorten zijn:

  • Abessijnse boomhop
  • Bruinkop boomhop
  • Damara kakelaar
  • Grant's boomhop
  • Witkop kakelaar
  • Zwartsnavel kakelaar
  • Zwarte boomhop
  • Zuid-Afrikaanse boomhop

De groene kakelaar dankt zijn Nederlandse naam aan het geluid dat hij zeer frequent voortbrengt en dat inderdaad veel weg heeft van (kippen)gekakel.
Hij leeft in Afrika ten zuiden van de Sahara. Het is een echte bosvogel, hij "hopt" graag van tak naar tak, alhoewel hij ook uitstekend kan vliegen. Meestal leven deze fraaie vogels in zeer grote zwermen, alleen in de broedtijd scheiden zich sociale groepen af, die vaak uit rond de 10 exemplaren bestaan. Er is (voor de mens) geen uiterlijk verschil waarneembaar tussen man en pop, mannetjes zijn wel vaak iets forser en zwaarder.

Groene kakelaars zijn zeer actieve en beweeglijke vogels en daarnaast zijn het ware acrobaten. Ondanks hun forse formaat slagen ze erin aan de dunste takjes te hangen om het lekkerste insect te kunnen oppikken.

Het zijn namelijk echte insecteneters, ze eten o.a. veel termieten. Deze vangen ze op de grond en pulken ze met hun lange dunne snavel uit boomschors. Soms slagen ze erin een keiharde wand van een termietenheuvel te slechten. Als dat lukt, ontstaat een waar feestmaal.
Daarnaast eten ze krekels, sprinkhanen, diverse larven, spinnen en kleine reptielen.

Zoals gezegd, in de broedtijd leven groene kakelaars in groepen van rond de 10 vogels. Die broedtijd kan het hele jaar door zijn, maar de vogels kiezen wel een vochtige periode omdat er dan veel voedselaanbod is. Als een geschikte nestholte gevonden is (in een boom), broedt alleen het meest dominante koppel van zo'n groep. Alle andere vogels zorgen dan voor voedsel voor de broedende pop en later voor de jongen.

De uitverkoren pop legt meestal 4 blauwige eieren. Ze broedt deze zelf uit, ze komt bijna niet van het nest in die weken, alleen om haar ontlasting kwijt te raken en om even de vleugels te strekken. Na 19 dagen broeden, komen de jongen uit. Deze krijgen zeer veel eiwitrijk voedsel aangeboden en groeien dan ook razendsnel. Na drie weken al vliegen ze uit, en ook dan worden ze nog een tijd door de hele groep verzorgd.

Ondanks het beschermende groepsgedrag zijn deze kakelaars vaak waardvogel voor grote en kleine honingspeurders (Indicator indicator en Indicator minor). De veel kleinere vogels slagen er in ongezien een ei in het nest te leggen als de pop kakelaar heel even van het nest is. Zo'n honingspeurderjong wordt gewoon gevoerd door de kakelaars en het verlaat al na 16 dagen het nest zonder de jonge kakelaars te schaden.

Jonge kakelaars blijven bijna een jaar lang doffer van kleur en ook de flankvlekken blijven heel lang vaag.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.