allevogels


advertentieruimte

Dendrocygna bicolor

Gele fluiteend - Dendrocygna bicolor - Fulvous Whistling-Duck

Deze fluiteend is bekend onder verschillende namen, in het Nederlands heet hij naast gele fluiteeend ook rosse fluiteend en gele boomeend. Deze eend werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1816 door de Franse ornitholoog Louis Vieillot. Sommige auteurs erkennen ook een ondersoort, de Dendrocygna bicolor helva, beschreven door Wetmore en Peters in 1922. Deze leeft in het zuiden van de Verenigde Staten en zou iets lichter van kleur zijn.

De naamgeving was al eerder een bron van discussie, in 1789 werd geprobeerd de soort vast te leggen als anas fulva, maar die naam bleek al bezet. Toendertijd was dat iets lastiger te controleren allemaal uiteraard. De huidige geslachtsnaam Dendrosygna is opgebouwd uit twee Griekse woorden, met als betekenis boom en zwaan.

Gele fluiteenden hebben zich in de loop der eeuwen verspreid over 3 continenten, ze komen voor in Amerika, in Afrika en in Azië. Ze bewonen tropische en subtropische gebieden rond grote meren en traag stromende rivieren.

Deze eenden zoeken hun voedsel voor 's nachts, ze eten allerlei zaden en granen, bladeren en bloemknoppen. Alleen de vrouwtjes eten ook dierlijk voedsel als wormen en weekdieren. Ook de kuikens eten dierlijk voedsel, dierlijke eiwitten zijn nuttig tijdens de groei.

De naam gele boomeend deed al iets vermoeden, deze fluiteend broedt in bomen, soms in heel dicht struikgewas. In holen legt de eend zo'n 8 eieren die beide ouders om beurten bebroeden. Pas na 4 weken komen de eieren uit en de jongen zijn nestvlieders. Als het nest hoog in een boom zit, is hun eerste avontuur de sprong naar de bosbodem. Daarna zoeken ze direct water op, de groep jongen wordt fel beschermd door beide ouders. Jonge fluiteenden kunnen vliegen als ze zo'n 2 maanden oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.