allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Phylloscopus Trochilus

Fitis - Phylloscopus Trochilus - Willow Warbler

De fitis komt in heel Europa voor. Overal waar bomen en struiken zijn, liefst doornige struiken, kunt u hem tegenkomen of in elk geval horen. De zang bestaat uit een veeltonig riedeltje dat heel vaak herhaald wordt. Fitissen zijn trekvogels, ze overwinteren in Zuid-Afrika en keren elk voorjaar naar dezelfde broedplaats terug. De mannetjes komen iets eerder terug, zij proberen hun oude territorium weer te bemachtigen.

Deze lange trektocht eist veel slachtoffers, het is echt een uitdunning. De vogels zorgen dat ze voordat ze vertrekken een flinke reserve opgebouwd hebben. Waar een fitis normaal rond de 9 gram weegt, komt hij voor de trek zo'n 5 gram aan. De 5000 kilometer kost onder normale omstandigheden precies die 5 gram. Een flinke storm onderweg kan de vogels echter zomaar een paarhonderd kilometer doen afdwalen, veel fitissen redden het dan niet. Dit geldt zowel op de heen- als op de terugreis.

Dat vrouwen lastige wezentjes zijn, bewijzen de fitisvrouwtjes nog maar weer eens. Deze dametjes komen een paar weken later terug en zij trekken zich echt niets aan van de territoriumgrenzen die de mannetjes in gedachten hadden. Zij kiezen gewoon de meest geschikte nestplaats. :-)
De mannetjes haasten zich er achteraan en het hele spel van (schijn)vechten en verdedigen begint opnieuw. Nu zijn het vooral de vrouwtjes die verdedigd worden, vaak zelfs meer dan één. Fitissen zijn namelijk polygaam; ze hebben vaak meerdere partners.

Van fijn gras, mos en hooi maken de vogels samen een nestje op of vlak boven de grond, liefst diep verborgen onder een doornstruik. Als het even kan, bekleden ze dit van binnen met dierenhaar (zie foto's op de fotopagina). Zodra het nestje klaar is en de eitjes gelegd zijn, bemoeit de man zich niet met het broeden, dat mag de pop alleen doen. In de tussentijd probeert hij andere dames in zijn buurt te bevruchten en als dat lukt helpt hij ook daar bij de nestbouw.

Zodra er jongen zijn, krijgt hij het echter echt druk, want dan ontpopt hij zich ineens tot een voorbeeldig vader. Hij voert gerust 3 poppen met hun jongen tegelijk.

De fitis is een echte insecteneter, hij eet alles wat hij kan vangen. Grotere prooien worden stukgepikt, kleinere slikt hij in hun geheel in. Een enkele keer is waargenomen dat de fitis aan rozenbottels zat te pikken, maar niet duidelijk is of hij het vruchtvlees at of wormpjes of larven die er mogelijk in zaten.

Let op!

Voor het in gevangenschap houden van Europese cultuurvogels en hybriden of bastaarden daarvan geldt een wettelijke ringplicht met speciale wettelijk voorgeschreven ringen. Ongeringde vogels houden is niet toegestaan en strafbaar.
De in Nederland verplichte ringmaat is voor de fitis is 2,0 mm.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.