allevogels


advertentieruimte

Tauraco fischeri

Fischer's toerako - Tauraco fischeri fischeri - Fischer's Turaco

De Fischer's toerako komt net als alle anders toerakosoorten alleen voor in Afrika. Hij is rond de 40 cm groot en weegt om en nabij de 250 gram.

De Fischer's toerako kent 2 ondersoorten, te weten:

  • Fischers toerako (Tauraco fischeri fischeri)
  • Fischers toerako (Tauraco fischeri zanzibaricus) Deze laat veel meer blauw-violet op de rugdekveren zien.

De laatst genoemde ondersoort komt alleen voor op het eiland Zanzibar. Hier leven naar schatting nog maar 50 paar van deze soort.

Fischer's Toerako's leven in laaggelegen wouden, waar ze met hun sterke poten van tak naar tak hippen op zoek naar voedsel. Het zijn echte fruiteters, alleen af en toe eten ze ook wat dierlijk voer, bijvoorbeeld insectenlarven.

Ofschoon ze vaak door de struiken scharrelen, zijn het ook geweldige vliegers. Een erg fraai gezicht is de felrode onderkant van de vleugels, vooral als ze de ruimte hebben voor hun lange glijvluchten.

Dat rood in de vleugels kan trouwens ook afgeven. Als het water niet zuur is, lost de kleurstof er gemakkelijk in op. Als de vogels baden, levert dat een vreemd gezicht op, een behoorlijk rode waterbak.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.