allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Larus argentatus

Europese Zilvermeeuw - Larus argentatus - European Herring Gull

De indeling in geslachten en soorten van meeuwen in het algemeen houden deskundigen al ruim 2 eeuwen bezig. Heel in het begin van de wetenschappelijke beschrijvingen werden alle meeuwen ingedeeld in het geslacht Larus, later is dat herhaaldelijk gewijzigd. De zilvermeeuw is een van de (tegenwoordig) 24 soorten binnen het geslacht Larus. De vogel is voor het eerst beschreven door de Deen Erik Pontoppidan in 1763.

Zilvermeeuwen komen voor als zogenaamde ringsoort. Dat wil zeggen dat de soort een ring vormt rond de aarde wat leefgebied betreft. Vanwege de grootte van zo'n ring wordt niet altijd slechts één soort bedoeld, maar sterk verwante soorten kunnen met elkaar zo'n ring vormen. Overlappingen en daarmee hybriden komen dan erg vaak voor waardoor determinatie vaak extreem moeilijk is.
De Europese organisatie die bezighoudt met indeling in soorten, de Association of European Rarities Committees, erkent nu 6 soorten die samen de ring vormen;

  • Europese zilvermeeuw, de Larus argentatus
  • Amerikaanse zilvermeeuw, Larus smithsonianus
  • Pontische meeuw , Larus cachinnans
  • Geelpootmeeuw, Larus michahellis
  • Vegameeuw, Larus vegae
  • en de Armeense Meeuw, Larus armenicus
Om het nog leuker te maken, zijn er van alle soorten ook nog ondersoorten beschreven maar wij laten die even lekker vliegen. :-0

Wij gaan terug naar de zilvermeeuw, een bekende verschijning in Nederland. Deze grote meeuw, hij kan rond de 65 cm groot worden, is behalve aan de kusten ook landinwaarts te vinden waar hij (helaas) ook vaak op vuilnisbelten leeft. Van oorsprong is het een kustvogel die de duinen als broedgebied had.
Mannetjes zijn normaal gesproken een stuk forser dan vrouwtjes, verder is er geen zichtbaar geslachtsverschil.

Wat de zilvermeeuw tegenwoordig allemaal eet, willen u en wij niet eens weten, we sommen op wat hij van oorsprong at. Het hoofdvoedsel bestond uit schaal- en schelpdieren met mosselen op nummer 1. Daarnaast vis, wormen, pieren en waterplanten. Van zilvermeeuwen is bekend dat ze bepaalde vormen van ultraviolet licht kunnen waarnemen, vermoed wordt dat dit hen helpt bij het vinden van voedsel.

Zilvermeeuwen zijn echte kolonievogels, ze vliegen in grote groepen en foerageren ook met veel tegelijk. Ook broeden doen deze vogels in grote groepen, vroeger alleen in duinvalleien, tegenwoordig vanwege het grote aantal vossen in de duinen vaker op platte daken van fabrieksgebouwen en flats. Toch gedragen ze zich anders dan andere kolonievogels, ze houden namelijk altijd gepaste afstand van elkaar, te dichte nadering resulteert direct in geblaas en geklapper van de vleugels.

Elk jaar komen vaste koppels samen om te broeden, waarbij het initiatief uitgaat van het vrouwtje. Zij betreedt het (kleine) territorium van het mannetje en maakt daarbij het geluid zoals ook bedelende jongen dat maken. Als ze niet direct wordt verjaagd, is acceptatie een feit en na een luide schreeuw van de man gaan de vogels tegenover elkaar staan en buigen de koppen op en neer. De man braakt dan wat voedsel op en dan is het de pop om te beslissen, als ze het voedsel accepteert, volgen er paringen.

Zilvermeeuwen maken geen nest, de 3 of 4 forse olijfgroene eieren worden gewoon op de grond gelegd, meestal in een schelpen- of grindlaag. De vogels broeden om beurten en na 30 dagen komen de eieren uit. Ondertussen wordt het nest zeer fel verdedigd door beide ouders, ook tegen veel grotere rovers.
De jongen bedelen om voedsel door met hun snaveltjes op de rode punt van de snavel van de ouders te tikken. Deze kunnen dat niet weerstaan en voeren vaak en veel. Soms zoveel dat het nest na afloop meer op een berg slachtafval dan op een nest lijkt. Als de jongen ruim 6 weken oud zijn, vliegen ze uit maar ze blijven nog maanden lang bij de ouders bedelen om eten. Waar de man het meest in nest voert, voert de pop de jongen het meest nadat ze zijn uitgevlogen.

Jonge zilvermeeuwen komen maar heel langzaam op kleur, het eerste jaar zijn ze voornamelijk bruin, in het tweede levensjaar verkleuren ze langzaam naar wit met wat grijs en pas als ze 3 jaar oud zijn lijken ze op de ouders. Zilvermeeuwen kunnen zeer oud worden, de oudst gerapporteerde vogel is 49 jaar geworden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.