allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Dromaius novaehollandiae

Emoe - Dromaius novaehollandiae - Emu

De emoes vormen met de struisvogels en de nandoes de 3 nog levende grote loopvogels op aarde. De emoe is de op één na grootste vogel, een volwassen man kan wel 2 meter groot worden. Waar Afrika de struisvogels herbergt en Zuid-Amerika de nandoes, vormt Australië de thuisbasis voor de emoes. Ze komen voor in alle open gebieden, variërend van tropisch tot zeer koude streken in de bergen. Alleen echte woestijnen mijden ze.

Emoes zijn behalve groot ook zeer zwaar, ze kunnen tot wel 50 kilo wegen, voor vogels is dit uitzonderlijk zwaar. Het zijn naaste verwanten van de kasuarissen, die zijn zelfs nog zwaarder maar de emoe is langer.
Binnen het geslacht Dromaius leefden vroeger ook nog de Dromaius ater en de Dromaius baudinianus maar die soorten zijn helaas uitgestorven. Dat lot is de emoe bespaard gebleven dankzij zijn zeer grote verspreidingsgebied en het vermogen zich aan te passen aan veranderende leefomstandigheden die het gevolg waren van de komst van de blanken.

Emoes kunnen niet vliegen, hun vleugels zijn daarvoor onvoldoende ontwikkeld. Daarentegen kunnen ze zeer hard lopen, ze halen sprintend snelheden van ruim 50 kilometer per uur. Deze snelheden gebruiken ze alleen om aan gevaar te ontkomen, normaal lopen ze in wandeltempo of in een sukkeldrafje. Een opvallend feitje; emoes kunnen niet achteruit lopen, alleen voorwaarts. Dat "altijd voorwaarts" is ook de reden dat ze samen met de kangoeroe in het wapen van Australië staan.

Zoals veel grondvogels is de emoe een echte alleseter. Hij eet allerlei zaden, plantendelen, afgevallen vruchten, knoppen en knollen, maar ook insecten, reptielen en kleine zoogdieren. Hij eet ook regelmatig mest van grote grazers om de daarin nog aanwezige voedingsstoffen op te nemen. Op zoek naar voedsel legt een emoe vaak grote afstanden af, soms wel 30 kilometer per dag. De emoe leeft een groot deel van jaar solitair, alleen na de broedtijd vormen zich familiegroepen tot de jongen zelfstandig zijn. Het is geen trekvogel maar hij volgt wel door de verschillende seizoenen het voedselaanbod en nog belangrijker, de aanwezigheid van drinkwater.

Aan het begin van de broedtijd kiezen de vrouwtjes een partner en samen bouwen ze nest. Dat nest bestaat uit een dikke laag plantaardig materiaal, bijeengeschraapt tot een plak van wel 2 meter doorsnee. Na diverse paringen legt ze er 10 tot 15 grote blauwgroene eieren in. De eieren zijn ruim 12 cm groot en de kleur zal in de loop van het broeden veranderen naar vuilgeel.
Dan gebeurt er iets merkwaardigs. De man vindt dan ineens dat het alleen zijn nest is en verjaagt het vrouwtje. Hij laat helemaal niets of niemand meer in de buurt komen en begint met broeden. Hij eet en drinkt niets meer en zal dit volhouden tot de jongen uitkomen, dat is alleen wel pas ruim 7 weken(!) verder. Al die tijd staat hij alleen af en even op om de eieren te keren, hij verlaat het nest gewoon niet tot hij klaar is.

Als hij deze uitputtingsslag ruim 50 dagen volhoudt, komen de jongen uit hun ei gekropen. Dat uitkomen is nog een hele klus, de eischaal ik erg had en dik. Alleen dankzij hun kracht en een forse eitand redden ze zich, te zwakke jongen sterven dan ook al in het ei, de eerste selectie. De jongen zijn bijna nestvlieders, ze drogen op, sterken een paar dagen aan en kunnen dan al lopen. Ze houden de vader constant in het oog en bij elk teken van onraad rennen ze onder zijn vleugels. De fraai gestreepte jongen blijven 3 tot 4 maanden bij papa in de buurt, die leert hen zelf voedsel zoeken en op gevaar te reageren. In die tijd verkleuren ze ook, de strepen verdwijnen en in de loop van een jaar groeien ze uit tot volwassen emoes.

Eieren die niet uitgekomen zijn, blijven liggen, verharden en bleken op door de zon. Dit zijn de eieren die nog wel in souvenirshops worden aangeboden. Laat u niet verleiden als Europeaan, uitvoer is streng verboden en als dat toch zou lukken, ook invoer in de EU is niet toegestaan.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.