allevogels


advertentieruimte

Pica pica

Ekster - Pica pica - Magpie

De Ekster is een grote vogel (rond de 50 cm) die iedereen wel kent, met zijn prachtige zwart-witte verenkleed is het een opvallende verschijning. Niet iedereen is even verheugd als hij gezien wordt, omdat hij met name in de broedtijd o.a. kleine vogels eet.

Als u echter bedenkt dat zo'n 95% van alle vogels in de broedtijd andere diertjes eten, lukt het misschien om ook de ekster wat milder te bekijken.

De ekster komt voor in heel Europa en in het westelijk deel van Azië. Eksters vormen paren voor het leven en trekken ook buiten het broedseizoen als koppel op. Jonge vogels (tot 1 jaar oud) leven vaak wel in groepjes. Eksters zijn beslist niet schuw, ze leven vaak in de buurt van mensen omdat daar vaak voedsel te vinden is.

Eksters zijn het schoolvoorbeeld van omnivoren; ze eten zo ongeveer alles. Jonge vogels, eieren, muizen, mollen, wormen en allerlei grote en kleine insecten, maar ook eikels en zaden staan op het menu. Ongeveer driekwart van hun eten bestaat uit insecten.

Behalve de Europese ekster zijn er ook (onder)soorten die elders huizen:

  • de Noord-Westelijk Afrikaanse Ekster (Pica pica mauritanica)
  • de Zuid-Spaanse Ekster (Pica pica melanotos)
  • de Zuid-West Arabische Ekster (Pica pica asirensis)
  • de Koreaanse Ekster (Pica pica sericea)
  • de Noord-Amerikaanse Zwartsnavelekster (Pica pica hudsonea)

Eksters bouwen van forse takken een groot nest hoog in een boom, ze maken dat wind- en waterdicht met modder, mos en ander fijn materiaal. De ingang zit aan de zijkant waar het minste de wind op staat. De pop legt eenmaal per jaar eieren, vaak 8 of 9. Alleen als een eerste legsel in zijn geheel mislukt, volgt er soms nog een tweede ronde. De man broedt niet mee maar helpt wel bij het grootbrengen van de jongen.

Eksters lijken monogaam, de mannen hebben echter een trucje in huis om toch af en toe een slippertje te maken. Ze zitten vaak aan de rand van hun territorium te sjansen met een buurvrouw. Soms werpt dat vruchten af. Als "moeder de vrouw" echter langskomt als hij zich zo uitslooft, doet de man ineens net of hij de andere pop wil verjagen. Het is niet bekend wat de poppen daarvan denken. :-)

Grappige feitjes;
de omnivore aard van de ekster heeft er toe geleid dat de naam pica een aanduiding in de geneeskunde is geworden voor het eten van oneetbare dingen.
De ekster is het enige niet-zoogdier dat zichzelf kan herkennen in een spiegel.
Eksters staan er om bekend dat ze graag glimmende en blinkende voorwerpen stelen, in sommige culturen staat het woord ekster gelijk aan gauwdief.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.