allevogels


advertentieruimte

Somateria mollissima

Eider - Somateria mollissima - Common Eider

De eider is een forse eend (55 cm groot), die voorkomt in het noorden van Europa en in Noord- en Zuid-Amerika. De man is overwegend wit met zwarte flanken en staart, het vrouwtje is bruin. Het meest opvallend is de merkwaardig gevormde kop, de schedel loopt in één lijn door in de snavel. Door deze vorm is de snavel bijzonder krachtig en daarmee een prima gereedschap om hun voornaamste voedsel, mosselen, los te trekken van de mosselbanken.

De eiders die wij hier in onze streken zien, leven in de zomer meestal in het noordoosten van Europa, onze winters zijn voor hen mild, dus overwinteren ze hier, veelal in en rond de waddenzee.
De nominaatvorm, de mollissima mollissima komt bij ons voor, in Amerika en in Noord-Europa leven nog 5 ondersoorten:

  • de Amerikaanse eider (Somateria mollissima dresseri)
  • de Faeroe eider (Somateria mollissima faeroeensis)
  • de Hudsonbay eider (Somateria mollissima sedentaria)
  • de Noordelijke eider (Somateria mollissima borealis)
  • de Pacifische eider, de grootste van allemaal (Somateria mollissima v-nigra)

Behalve mosselen eten deze zee-gebonden watervogels ook andere schelpdieren. Ze eten deze in hun geheel op en breken de schelpen in de sterke spiermaag. De uitwerpselen van de eidereend zijn dan ook extreem kalkrijk, wat de duinvegetatie weer ten goede komt. Ook worden soms krabben en zeesterren gegeten, maar alleen als er geen schelpdieren voldoende aanwezig zijn.

Eiders broeden vlak bij zee, vaak in de duinen, soms op rotspartijen. Het nest bestaat uit een eenvoudig kuiltje dat het vrouwtje bekleedt met haar eigen dons dat ze van haar borst plukt. Het mannetje bemoeit zich niet met het broeden en met de jongen. De dames staan er alleen voor, misschien is het daarom dat ze bijna altijd in groepen broeden.
Een legsel bestaat uit gemiddeld 3 eieren en omdat de vrouwtjes dicht bij elkaar broeden, komt het voor dat 2 vogels hun eieren in hetzelfde nest leggen.

Na 28 dagen komen praktisch alle eieren in de broedgroep tegelijk uit, de jongen kunnen direct lopen en hun moeders lopen meteen met ze naar zee. Ook op zee verzamelen de moeders zich weer in grote groepen, niet broedende vrouwtjes helpen daar mee de jongen te beschermen en te voeden. De jongen krijgen kleine schelpdieren te eten, ook zij breken de schaal pas in hun maag.

Eiders kunnen zo'n 30 jaar oud worden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.