allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Serinus leucopygius

Edelzanger - Serinus leucopygius leucopygius - white rumped seedeater

De edelzanger is te verdelen in verschillende ondersoorten, waartussen zo kleine verschillen te zien zijn, dat dit alleen voor echte kenners waarneembaar is.
De nominaatvorm is Serinus leucopygius leucopygius.
Ondersoorten zijn Serinus leucopygius pallens, deze heeft de helderste tinten en de Serinus leucopygius riggenbachi waarbij de hele onderzijde iets lichter van kleur is en de keelvlek witter.

Er bestaan ook nog de geelstuitedelzanger en de zwartkeelgeelstuit edelzanger, de eerste ook met veel ondersoorten. De vogel die we hier behandelen wordt ook wel witstuitedelzanger genoemd.

Edelzangers komen uit Afrika, ze leven daar in Senegal, Gambia, Mali, Nigeria, Soedan, Oeganda en Ethiopië. Ze hebben een voorkeur voor open grasland. De edelzanger is rond de 11 cm groot en er is geen uiterlijk verschil zichtbaar tussen man en pop. Allen de man zingt echt, popjes "reutelen" wel eens wat maar echt zingen; dan is het een man.

Juist de zang heeft gezorgd dat de edelzanger jarenlang een populaire vogel geweest is in gevangenschap, zijn zang wordt wel de mooiste onder de kleine zangvogels genoemd. Het is inderdaad verbazend wat een prachtig geluid er uit zo'n klein vogeltje kan komen. Ook het volume is beslist niet kinderachtig.

Edelzangers kunnen met name in de broedtijd erg felle rakkertjes blijken, ze vallen zelfs vogels aan die vele malen groter zijn dan zijzelf. Bij mij in de volière moesten zelfs de goudmussen oppassen. Er wordt vaak gezegd dat edelzangers niet samen met mozambiquesijzen gehouden kunnen worden, juist vanwege dit soms wel erg felle gedrag.

Edelzangers kunnen in een volière met een vorst- en windvrij nachtverblijf prima overwinteren.

Tropenzaad is de basis voor een goede voeding, dit liefst aangevuld met wat universeelvoer en onkruidzaden. Ook groenvoer wordt graag gegeten. Verse onkruiden als herderstasje, kleine melkdistel, paardenbloem en bloeiende grassen vormen een zeer gezonde aanvulling op het menu.

De pop bouwt meestal alleen het nest. Dat kan een vrijstaand nestje in een struikje zijn, maar halfopen nestkastjes en traliekastjes worden ook vaak geaccepteerd. Allerlei fijn nestmateriaal als gras, kokosvezel sisal, maar ook dierenharen en veertjes worden zonder probleem gebruikt. De pop legt meestal 4 eitjes, die zij ook zelf bebroed. Tijdens het broeden wordt het nest fel verdedigd door man en pop en de man voert de pop vaak terwijl zij zit te broeden.

De eitjes komen na 13 dagen broeden uit en na ongeveer 3 weken vliegen de jongen uit. Al met een paar maanden kunt u de geslachten onderscheiden door de vogels goed te observeren; de mannetjes gaan al heel jong beginnen met zingen.

Om in contact te komen met andere liefhebbers van edelzangers en om kennis en ervaringen uit te wisselen, kunt u eens kijken op de website van de European society of Serinus Breeders.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.