allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Edelpapegaai - Eclectus roratus - Eclectus Parrot

De edelpapegaai is eigenljk een verzamelnaam voor 14 papegaaiensoorten verdeeld over drie geslachten.

  • Het geslacht Eclectus met 9 soorten.
  • Het geslacht Tanygnathus met 4 soorten.
  • Het geslacht Psittinus met 1 soort.

Het meest bekend is de Nieuw Guinea edelpapegaai, zeer opvallend omdat bij deze soort de pop veel kleurrijker is dan de man. De man is overwegend helder grasgroen, terwijl de pop rood en blauw als overwegende kleuren heeft.

Edelpapegaaien hebben nog een opvallend kenmerk, hun veren missen de haakjes, waardoor het hele verenpak op een zijdezachte laag lijkt. Ze staan ook bekend als redelijke praters en ze slopen beduidend minder dan ara's of kaketoes.
Dit èn het gegeven dat het bijna altijd rustige, vriendelijke vogels zijn, maken de edelpapegaai tot geliefde vogels voor de liefhebber.

De edelpapegaai is zoals eigenlijk alle papegaaien zeker niet alleen een zaadeter. In het wild leeft hij zelfs maar voor een klein deel op zaden. Edels eten bladeren, (bloem)knoppen, fruit, boombast, bloemen, wat insecten en zelfs kleine reptielen en wormen worden gegeten.

In gevangenschap dient u hier terdege rekening mee te houden, voer ze zo veelzijdig mogelijk en zeker niet alleen papegaaivoer met zaad als grootste bestanddeel.
Ook af en toe wat nectar vinden ze bijzonder lekker, vroeger werd zelfs gedacht dat ze familie zouden zijn van de lori's.
Alle soorten fruit zijn geschikt behalve avocado.

Hoe veelzijdiger hoe beter, de vogels zullen u belonen door hun prachtige verenpak te showen als ze in topconditie zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.