allevogels


advertentieruimte

Euschistospiza dybowskii

Dybowski Druppelastrilde Euschistospiza dybowskii - Dybowski's Twinspot

Een van de fraaie soorten druppelastrildes, niet de gemakkelijkste van de Afrikaanse prachtvinken. Met name in de broedtijd kunnen deze vogeltjes zeer fel zijn. Voldoende ruimte is dan ook een voorwaarde als u deze vogels met andere vogels of soortgenoten samen wil houden.

Ze zijn in het begin nogal schuw, maar dit verandert normaal gesproken snel. Het zijn echte scharrelaartjes, ze zoeken de hele dag de bodem en alle planten/struikjes af naar voedsel. U hebt erg veel plezier van ze als ze eenmaal tot rust komen. Dat kunt u bevorderen door van buxus of kleine coniferen een dichte plantenrand te creëren. Een royale binnenvolière met beschutting in de vorm van beplanting kan ze ook stimuleren tot nestbouw. Ze maken meestal een heel fraai nest in een nestkastje dat goed beschut is opgehangen.

Goed tropisch zaad, trosgierst, onkruidzaden en regelmatig klein dierlijk voer (insectenpaté, universeelvoer) vormt een gezond basisvoedsel.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.