allevogels


advertentieruimte

Anthus campestris

Duinpieper - Anthus campestris - Tawny Pipit

De duinpieper is een zangvogel uit de familie Motacillidae, waar piepers en kwikstaarten onder vallen. Duinpiepers leven vooral in droge gebieden, duinen en zandvlaktes zijn favoriet. Door zijn rugbestreping valt hij nauwelijks op als hij zich bij gevaar tegen de grond drukt, geen rover die hem dan nog ziet.

Duinpiepers zijn echte insecteneters, ze jagen op kleine sprinkhanen en krekels. Ook vangen ze soms vliegende insecten, die ze vangen door razendsnel op te vliegen vanaf een lage tak of vanaf de grond. Door het variërende aanbod van voedseldieren, varieert ook de populatie in Nederland de laatste jaren sterk. In 2003 meldde SOVON (de stichting die onderzoek doet naar inheemse vogels) zelfs dat de duinpieper verloren was als Nederlandse broedvogel. De vogels zijn nu alleen nog als doortrekkers in ons land te zien, speciaal in de maanden augustus en september. In het voorjaar is dat in april en mei als ze naar ScandinaviŽ trekken (bron: waarneming.nl).

Duinpiepers broeden in Zuid-Europa en overwinteren in Afrika, ze broeden vlakbij de grond, meestal in stugge en stekelige graspollen. De eitjes zijn bruin gevlekt, de ouders broeden om beurten. Al na 12 of 13 dagen komen de eitjes uit, de beide ouders blijven dan onvoorstelbare hoeveelheden insecten aandragen. De jongen groeien dan ook zeer snel, soms vliegen ze binnen 2 weken al uit.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.