allevogels


advertentieruimte

driekleurglansspreeuw

Driekleurglansspreeuw - Lamprotornis superbus - Superb Starling

De driekleurglansspreeuw komt voor in het oosten van Afrika, met name in Soedan, Ethiopië, Kenia, Somalië en Tanzania. Het is een van de kleurigste van de 110 spreeuwensoorten. De driekleuren, net als veel soortgenoten, leven in familiegroepen op en rond grote grasvlaktes. Het zijn zeer sociale vogels, ze worden zelden als eenling gezien. Er is nauwelijks uiterlijk verschil waarneembaar tussen man en pop, ze zijn beide even mooi gekleurd. Zowel de man als de pop kan fraai zingen, de zang is vergelijkbaar met die van lijsters. Driekleurglansspreeuwen zijn gemiddeld 21 cm lang.

Er zijn wel wat subtiele verschillen, van een ervaren kweker kregen we de volgende aanvulling: Yuri bedankt!

  • Een jong heeft dus donkere ogen (dat is 1)
  • bij jonge mannen is de "normale" kleur eerder in het oog dan bij de jonge poppen. ( dat is 2)
  • bij mannen en poppen in rust lijken de ogen veel op elkaar, echter ook daarin kan de dieptekleur van de ring om de pupil verschillen, vooral bij overjarige mannen. (dat is 3)
  • in het broedseizoen is de ring om het pupil bij de man groter en dieper van kleur dan bij de pop (dat is 4)
  • je moet je uiteraard niet vergissen in het feit dat het pupil verbreedt en krimpt, maar dit gebeurt allemaal binnen een bepaalde marge
  • op het rugdek bij de man zijn bij de onderste rij zwarte stippen vaak nog een andere/lichtere stippen waar te nemen (vaak bij overjarige mannen het duidelijkst)
  • Tot slot kun je de vogels wegen, man is zwaarder/forser van formaat en gewicht.

Het belangrijkste deel van het voedsel wordt gevormd door insecten, krekels en sprinkhanen zijn de grootste voedselbron. Daarnaast eten driekleurglansspreeuwen ook fruit en af en toe zaden. Het meeste voedsel wordt op de grond gezocht.

Het broedgedrag in het wild is ook beslist sociaal te noemen. Binnen de groep broedt per keer slechts een beperkt aantal paren. De andere vogels helpen bij het beschermen, het voeren en het opvoeden van de jongen.
De balts bestaat uit op en neer springen, de vleugels laten trillen en de nek strekken.
Een koppel is in principe monogaam, maar poppen paren opzettelijk toch soms met een andere man. Na onderzoek lijkt het er op dat dit is om die man extra te motiveren bij het voeren van de jongen.

Een ander opmerkelijk verschijnsel is, dat een pop soms tijdelijk wegtrekt uit de familiegroep om te paren met een vogel uit een andere groep. Na de paring keert ze terug, met vers onverwant genetisch materiaal als beloning. De groepen zijn vaak groot, maar zo houdt ze toch de kans op inteelt kleiner.

Het nest wordt door man en pop samen gebouwd, vaak in een doornstruik, soms in ruimtes tussen rotsen. Het nest wordt gemaakt van gras, bladeren en takjes en vaak versierd met schijnbaar nutteloze objecten, inclusief afval dat de mens achtergelaten heeft.
De pop legt meestal 4 blauwgroene eieren, beide oudervogels broeden. Na 12 dagen komen de jongen uit, deze worden dan 3 weken in het nest gevoerd. Als de jongen uitvliegen, is de kop zwart en ontbreekt de witte borstband nog.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.