allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Vidua macroura

Dominikanerwida - Vidua macroura - Pin-tailed Whydah

De uit Afrika afkomstige Dominikanerwida komt voor in het zuidelijk deel van de Sahara, met name in Angola en Congo. Zijn voedsel bestaat naast diverse graszaadsoorten ook uit spinnen en mieren.

De kleuren van het mannetje zijn in de broedtijd overwegend zwart en wit, terwijl het popje overwegend bruin is. De staart van het mannetje wordt in die periode een stuk langer, soms wel tot 20 centimeter.
Zo'n 6 maanden per jaar echter, is de man uiterlijk bijna gelijk aan de pop. Hij verliest zijn verlengde staartpennen maar ook bijna volledig zijn zwart-witte veren. Eigenlijk het enige verschil is dan nog de wittere keel bij de man, die bij poppen altijd beigebruin is. De totale lengte van zowel het mannetje als het popje bedraagt ongeveer 13 centimeter, mits het dus geen broedperiode is.

De dominikanerwida is een graag geziene vogel in de gemengde volière. De soort laat zich maar heel zelden aanzetten tot kweken.
Deze wida is namelijk een zogenaamde parasitaire broedvogel. De pop legt haar eitjes in nestjes van bij voorkeur napoleonnetjes of St. helenafazantjes, zelf broeden de wida's niet. Een beetje vergelijkbaar met de koekoek, alleen wida-jongen gooien hun pleegbroertjes en -zusjes niet uit het nest.

Wel kost het de waardvogels één ei. De widapop zoekt namelijk nestjes uit waar juist die dag het eerste ei gelegd is, dat ei gooit ze uit het nest en ze legt er een eigen ei voor in de plaats.
Ondanks dat de eitjes van de wida wat groter zijn, lijken de gastouders er niet veel moeite mee te hebben en ze broeden normaliter gewoon door. Een widapop legt het gehele broedseizoen om de dag, totaal tot wel 30 eitjes, elke keer één in een bezet nestje.

Jonge dominikanerwida's lijken lang op hun pleegouders, maar zijn in het nest wel te herkennen. Allereerst zijn de lijfjes en de kop geheel kaal als ze uit het ei komen, maar ze hebben altijd 5 witte donsveertjes op elke vleugelbocht.

Ook de bektekening en de papillen zijn opvallend; in de bek op het verhemelte 5 grijze stipjes, 2 op de tong en 3 onderin de bek. Vlak bij de snavelaanzet hebben de jonge wida's een witte ring van washuid, dat is niet het "scharnier" wat bij veel andere jongen zichtbaar is, het is echt een onderdeel van de tekening. Net onder de snavel zitten op de kaak dan ook nog aan beide kanten 2 felblauwe papillen. Ondanks het grote verschil met eigen jongen, intrigeert deze aparte tekening kennelijk zo, dat de waardvogeltjes het "pleegkind" gewoon voeren en opvoeden.

In gevangenschap is door een van de leden van de werkgroep Ploceidae succesvol gekweekt met deze fraaie soort. Hij voert tropisch zaad, rode en witte trosgierst, onkruidzaad en eivoer gemengd met gekookt kiemzaad en diepvries buffalowormen en meelwormen. Voor het eivoer hanteert hij het volgende voederschema:

  • in de rusttijd: geen eivoer
  • In de ruitijd: eens per 3 dagen eivoer
  • zodra er gebroed wordt: eens per 3 dagen eivoer zonder levend voer
  • vanaf 2 dagen voor het kippen der eitjes; dagelijk eiver met levend voer.

Dan een leerzaam weetje over voeren als de vogels (in de rusttijd) tijdelijk wat kleiner gehuisvest zijn. Om vervetting te voorkomen, kunt u het tropisch zaad "aanlengen" met millet. Millet bevat nauwelijks voedingsstoffen, maar wordt wel graag gegeten. De vogels kunnen dus dezelfde hoeveelheid zaad blijven opnemen, maar worden niet te vet.

Nog een weetje, om te zien of een pop broedrijp is, kijk naar de snavel. Die is de rusttijd rood, maar wordt donker als de pop broedrijp wordt.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.