allevogels


advertentieruimte

Emblema guttata

Diamantvink - Emblema guttata - Diamond Firetail or Diamond Sparrow

De diamantvink komt uit Australië en meet zo rond de 12 centimeter. Deze vogel is uitstekend geschikt voor de gemengde volière. Tijdens de broedtijd kunnen ze echter wel nogal agressief zijn tegen soortgenoten en tegen andere Australische vinkjes, maar met bijvoorbeeld Afrikaanse vogels gaat het eigenlijk altijd goed.

De diamantvink houdt u daarom het best per koppel en dat kan zowel binnen als buiten, het liefst in een ruime kooi of volière. In een buitenvolière is een vorstvrij nachthok wel aan te raden, verder is de vogel heel sterk. Diamantvinken slapen graag in het nest, een halfopen nestkastje wordt graag gebruikt.

Als voedsel is een afwisselend menu het meest geschikt, goed tropisch zaad, wat extra onkruidzaad en met name in de broedtijd, eivoer en kleine insecten (insectenpaté en ook universeelvoer worden dan graag opgenomen). Uiteraard dienen vers drinkwater, grit en mineralen altijd beschikbaar te zijn. Regelmatig trosgierst geven is heel gezond, als de vogels voldoende ruimte hebben. Biedt het voedsel op meer plaatsen aan om ze veel te laten bewegen en zo vervetting te voorkomen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.