allevogels


advertentieruimte

Rhea pennata

Darwin nandoe - Rhea pennata - Darwin's Rhea

De Darwin nandoe is wetenschappelijk vastgelegd door de Franse zoöloog d'Orbigny. Het is een Zuid-Amerikaanse loopvogel, iets kleiner dan zijn neef de "gewone" nandoe.
Er zijn drie ondersoorten beschreven, die vooral door hun leefgebied iets verschillen;

  • Rhea pennata garleppi (Peru en Bolivia)
  • Rhea pennata tarapacensis (het noorden van Chili)
  • Rhea pennata pennata (Argentinië en Chili).
Er is geen uiterlijk verschil waarneembaar tussen de man en de vrouw, maar meestal zijn mannetjes wel wat forser. Een nandoe kan wel 40 kilogram wegen. Ofschoon nandoes niet kunnen vliegen, hebben ze vrij lange vleugels. Ze gebruiken deze om in balans te blijven als ze rennen. Ze kunnen namelijk bijzonder hard lopen, op oneffen grond is een hulpmiddel dan wel handig. Dat rennen is tevens hun enige verdedigingsmiddel, bij gevaar rennen ze weg, alleen als ze jongen hebben, ligt dat anders. Dan werken nandoes samen om een rover te verjagen, het blijft gelukkig heel vaak bij dreigen, een blazende Darwin nandoe met de vleugels en alle veren wijd is beslist een indrukwekkende verschijning.

Darwin nandoes hebben zo'n beetje het woord omnivoor uitgevonden. Ze eten hoofdzakelijk grassen, vruchten en kruiden. Omdat vooral de grassen in hun leefgebied vaak lang en stug zijn en ze niet als koeien herkauwers zijn, nemen de vogels veel steentjes op om het voedsel te vermalen in hun spiermaag. Naast het plantaardige voedsel echter, eten nandoes ook allerlei insecten, reptielen en zelfs schorpioenen en slangen. Waar poeltjes droogvallen vormen de stervende vissen vaak een feestmaal. Kleine knaagdieren en vogeltjes die niet op tijd wegkomen worden net zo makkelijk opgepeuzeld.

De voortplanting is een verhaal apart. De vrouwtjesnandoes zwerven in de broedtijd langs zoveel mogelijk mannetjes. Ze doen alsof ze een koppel vormen, paren en leggen 8 tot 10 eieren en een megagroot nest op de grond. Daarna vertrekt de hen en ze zoekt een volgend mannetje waar het hele spel zich herhaalt. Sommige vrouwtjes leggen zo per seizoen meer dan 60 bevruchte eieren.
De mannetjes moeten het maar uitzoeken met de eieren en uiteraard, daar hebben ze wat op gevonden. Mannetjes bouwen opzettelijk zeer grote nesten, daarmee de hennen verleidend hun eieren bij een ander legsel te deponeren. Vaak bevat een nest eieren van wel 6 verschillende hennen. Drie, soms vier mannetjes broeden om beurten de 30 of 40 eieren uit, zodat die taak verdeeld is. Ook de jongen, die na ongeveer 35 dagen uit de eieren kruipen, worden door zo'n mannengroep verzorgd.

Bij het uitkomen van de eieren gebeurt er iets zeer wonderbaarlijks. Niet ieder ei hoeft even lang bebroed te worden. De nodige tijd varieert van 25 tot 45 dagen. De eerst uitgekomen jongen laten een zeer specifiek geluid horen, waardoor de kuikens in de andere eieren "weten" dat ze ook snel moeten uitbreken. Binnen 24 uur komen normaal gesproken alle eieren uit, ook diegene die echt veel korter bebroed zijn dan de eerst gelegde. Op deze manier kunnen de volwassen mannen een groep jongen verzorgen die even oud zijn en daarmee even groot. Hier hangt weer het voedselaanbod voor de jongen mee samen, zo hoeven ze niet voor allerlei verschillende maten voedsel aan te bieden.
Jonge nandoes blijven ruim een jaar bruin gestreept en zijn volwassen als ze anderhalf jaar oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.