allevogels


advertentieruimte

Bambusicola thoracica

Chinese Bamboepatrijs - Bambusicola thoracica - Chinese Bamboo Partridge

De bamboepatrijs hoort tot de fazantachtigen (Phasianidae) Hiertoe behoren behalve de patrijzen ook kwartels, fazanten, pauwen en kippen. Patrijzen komen voor in geheel Europa, Azië en Noord-Afrika. Er zijn grote verschillen tussen de soorten, zo leven ze zowel in koude als in tropische gebieden. Er zijn 40 soorten patrijzen bekend en een flink aantal ondersoorten. De vogel op de foto hoort tot de soort thoracica, ofwel Chinese bamboepatrijs.

Chinese bamboepatrijzen komen vooral voor China en Taiwan, ze leven daar in bamboebossen, maar ook op open graslanden langs rivieren. Ze worden al jaren ook in Europa gehouden en gekweekt. Het zijn forse, sterke vogels die met voldoende beschutting prima bestand zijn tegen ons klimaat. Ze zijn rond de 27 cm groot, hennen blijven vaak net wat kleiner. Haantjes hebben sporen aan hun poten, botachtige uitsteeksels. Oudere hennen tonen deze soms ook, maar veel korter. Wat kleur betreft is er niet veel verschil tussen de hanen en de hennen.

De bamboepatrijs is een veelzijdig eter, hij eet zaden, bessen, wormen, insecten en hun larven maar ook kleine reptielen zijn niet veilig voor ze. Ook plantaardig voedsel wordt regelmatig gegeten.

Als nest maken bamboepatrijzen van grassen een fraai kommetje op de grond, de hen legt er 5 of 7 eitjes in, die ze zelf 18 dagen bebroedt. De jongen zijn echte nestvlieders en ze eten ook al direct zelfstandig. De hen begeleidt ze nog wel en leert ze verschillende soorten voedsel zoeken.

Hoewel het echte grondvogels zijn, ze rennen liever weg bij gevaar dan dat ze vliegen, kunnen ze wel degelijk een stukje vliegen. Deze patrijzen kunnen zeer luidruchtig zijn.

De aanbevolen ringmaat is 7 mm.

Met dank aan Kevin Kerckhofs voor correctie en aanvulling.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.