allevogels


advertentieruimte

Vanellus chilensis

Chileense Kievit - Vanellus chilensis - Southern Lapwing

De Chileense kieviet leeft in Zuid-Amerika, in open graslanden. Hij is ongeveer 33 cm groot. Er zijn naast de nominaatvorm nog twee ondersoorten beschreven: de Vanellus chilensis cayennensis en de Vanellus chilensislampronotus. Beide ondersoorten hebben meer bruin in de kop en de witte band loopt niet helemaal door tot bovenop de kop. De Chileense kievit behoort tot dezelfde familie als plevieren (Charadriidae).

Ondanks de naam komt deze kievit niet alleen voor in Chili, in Uruguay is het zelfs de nationale vogel. Het is een bijzonder luidruchtige kievitsoort, op landerijen worden ze, net als ganzen, zelfs gehouden als bewaking. Bij iedere verstoring kunnen ze flink kabaal maken.
De Chileense kievit heeft nog een bijzondere eigenschap. Om zich te kunnen verdedigen tegen roofvogels, grondvogels zijn altijd kwetsbaar, hebben ze benige uitsteeksels aan de onderzijde van de vleugelbochten. Deze rode puntige botten dienen als afschrikmiddel maar worden ook wel degelijk als wapen gebruikt.

Het voedsel bestaat uit insecten, wormen, slakken en een kleine deel zaden. De meeste prooien worden gevangen tussen het gras, deze kieviten worden dan ook heel vaak met de kop naar beneden gezien terwijl ze voedsel zoeken. Juist daarom is ook de luide alarmroep zo nuttig, de foeragerende vogels zelf zien niet zoveel.

Chileense kieviten broeden net als "onze" kieviten op een simpel nestje in het gras. Buiten de broedtijd leven ze vaak in wat vochtigere gebieden, omdat daar meer insecten voorkomen. Ze worden soms zelf wadend door ondiep water gezien.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.