allevogels


advertentieruimte

Ortalis canicolli

Chaco chachalaca - Ortalis canicolli - Chaco chachalaca

Een vogel met een wel heel aparte naam; de chaco-chachalaca. Hij lijkt een beetje tussen een pauw en een fazant in te zitten, hij behoort tot de familie Cracidae (sjakohoenders en hokko's). Dit zijn allemaal vogels die wat lijken op fazanten. Naast deze chaco zijn er nog 15 soorten binnen het geslacht Ortalis.
Er zijn twee ondersoorten beschreven; de Ortalis canicollis canicollis en de Ortalis canicollis pantanalensis. De laatste leeft het meest noordelijk van de twee.

De chaco-chachalaca, voor de leesbaarheid noemen we hem hier verder de chaco, leeft in Bolivia, in Paraguay, in het noorden van Argentinië en in het oosten van Chili. Hij leeft daar in tropische en subtropische bossen tussen de diverse bergketens.
Mannetjes en vrouwtjes lijken veel op elkaar, de man heeft wel bijna altijd een grotere lel op de keel en vrouwtjes zijn over het algemeen wat kleiner, rond de 50 cm. Mannen worden tot 57 cm groot.

Chaco's eten voornamelijk plataardig voedsel, ze zoeken dit op de grond en in bomen en struiken. Ze eten allerlei vruchten, zaden, bloemen en bloemknoppen. In en rond de broedtijd eten ze ook veel rupsen, nuttig vanwege de grote hoeveelheid dierlijke eiwitten.
Het zijn bijzonder luidruchtige vogels, ze houden contact met elkaar door fluiten en een soort gegrom. Daarnaast lijken de vogels, soms per koppel maar vaker als groep, een soort gezang te laten horen, van dat geluid is ook de naam afgeleid. Dit "gezang" kan zeer luid zijn en het wordt soms meer dan een uur achter elkaar geproduceerd. Om het helemaal compleet te maken, kunnen ze ook nog een alarmroep laten horen die kilometers ver draagt.

Chaco's broeden in de regentijd, ze maken dan een plat nest van takken en bladeren, meestal 3 of 4 meter boven de grond. De hen legt 4 eieren die ze zelf in ruim 3 weken uitbroedt. De jongen zijn vrijwel direct in staat te lopen en te klauteren, ze verlaten het nest zodra ze opgedroogd zijn. Bij gevaar kunnen ze dan al vrij hard wegrennen en zelfs wat fladderen. Beide ouders verzorgen en beschermen de jongen, dat beschermen kan er zeer fel aan toe gaan, ze vechten zelfs met forse roofdieren als het moet.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.