allevogels


advertentieruimte

Sula leucogaster

Bruine Gent - Sula leucogaster - Brown Booby

Genten vormen een aparte familie binnen de zeevogels, Sulidae. Er zijn 10 soorten beschreven waarvan de Jan van Gent wel de meest bekende is. De bruine gent is ruim 70 cm groot en zijn lichaam lijkt erg plomp. Toch is het een zeer behendige vlieger en duiker. Dankzij de grote vleugels kan hij lang vliegen, hij zweeft vaak vlak boven de golven. Alleen het opstijgen en landen gaat op zijn zachts gezegd onhandig. De bruine gent kan alleen van land opstijgen als hij voldoende vaart heeft, vaak klimmen ze eerst een flink eind omhoog om dan van een hoge rand te springen. Het landen op het land is kort samen te vatten als neerploffen.
Hij komt voor in een groot gebied aan de oostkust van Noord- en Centraal-Amerika en brengt zijn leven grotendeels boven zee door.

Van de bruine gent zijn 4 ondersoorten beschreven:

  • Sula leucogaster leucogaster, de nominaatvorm is ondekt door Boddaert in 1783
  • Sula leucogaster plotus, beschreven in 1844, door Forster
  • Sula leucogaster brewsteri door Goss in 1888
  • Sula leucogaster etesiaca door Thayer & Bangs in 1905
Vrouwtjes zijn wat groter dan mannetjes en bij vrouwtjes zijn de poten en snavel geler dan die bij mannetjes, waarbij ze meer grijsgroen zijn.

Alle genten zijn in principe viseters, maar bruine genten eten ook vaak inktvissen. Ze vangen hun prooi door met grote snelheid het water in te duiken, ze kunnen tientallen meters diep duiken. De snijkanten van de snavel zijn bezet met gekartelde scherpe randjes, dit is zeer nuttig bij het vasthouden van de prooi. Deze slimme vogels zoeken vaak scholen jagende roofvissen op die scholen vis naar het wateroppervlak drijven. Hier maken ze gebruik van door te duiken en vis te vangen vlak voor de roofvissen toeslaan.

Bruine genten vormen koppels die jaren bij elkaar blijven, na de jacht begroeten de vogels elkaar met gebaren en geluiden. Ze broeden op kleine onbewoonde eilandjes, liefst tegen rotswanden en hellingen. De balts bestaat behalve uit fraaie duikvluchten voor een groot deel uit de nestbouw. De vogels kunnen daar dagen mee bezig zijn, alles wat voor handen is, wordt gebruikt om een komvormig nest te maken op de grond, takken, aangespoelde spullen, botten maar gerust ook plastic en ander afval.

Als het nest klaar is, volgen er meerdere paringen waarna het vrouwtje enkele dagen later een zachtblauw ei legt. Twee tot drie dagen daarna volgt een tweede ei. De ouders broeden om beurten gedurende 6 weken de eieren uit. Meestal overleeft slechts 1 jong, vooral omdat de eieren niet gelijktijdig uitkomen. Dat ene jong wordt dan gevoerd door beide ouders maar groeit erg langzaam. Vaak voeren de ouders ruim een half jaar(!) voordat het jong zelfstandig is. Vlak voor de winter is het verenpak van het jong compleet en vertrekt de familie naar open zee waar de genten de hele winter blijven.

Jonge bruine genten blijven 2 tot 3 jaar herkenbaar aan de bijna egaal bruine kleur, het wit verschijnt pas in het derde jaar. De vogels zijn geslachtsrijp als ze 4 of 5 jaar oud zijn.
Er is ooit een overleden bruine gent teruggevonden die 26 jaar daarvoor geringd was.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.