allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Progne tapera

Bruinborstzwaluw - Progne tapera - Brown-chested Martin

De bruinborstzwaluw is weer eens een vogel die ornithologen lang heeft beziggehouden. De vogel werd in 1766 door Linnaeus ingedeeld in het geslacht Phaeoprogne met als soortnaam tapera. Toen bleek dat er verschillende verschijningsvormen waren, een noordelijke en een zuidelijke, werd de soort opgedeeld in twee soorten, de Phaeoprogne tapera en de Phaeoprogne fusca (de zuidelijke).
In 1929 verhuisden beide soorten naar het geslacht Progne, waar eerder alleen de purperzwaluwen in zaten. Na veel discussie en bestudering van met name de borstkleur en -tekening, werden de de 2 soorten echter weer teruggebracht naar één soort met 2 ondersoorten. Zo hebben we nu de Progne tapera tapera en de Progne tapera fusca. Het verschil zit in een min of meer verticale borsttekening bij de fusca, de borst van de tapera tapera is vaker effen grijs en als er al tekening is, bestaat die uit een horizontale band. Om het nog lastiger te maken worden er af en toe ook tussenvormen aangetroffen, vogels met een band en een beetje verticale stiptekening.
De vogel op de foto is van de ondersoort Progne tapera fusca

Het geslacht Progne omvat nu de volgende soorten:

  • Bruinborstzwaluw - Progne tapera
  • Caribische purperzwaluw - Progne dominicensis
  • Cubaanse purperzwaluw - Progne cryptoleuca
  • Grijsborstpurperzwaluw - Progne chalybea
  • Murphy's purperzwaluw - Progne murphyi
  • Patagonische purperzwaluw - Progne modesta
  • Purperzwaluw - Progne subis
  • Sinaloa-purperzwaluw - Progne sinaloae
  • Zuidelijke purperzwaluw - Progne elegans
Onze bruinborstzwaluw leeft in Zuid-Amerika, Midden-Amerika en in het zuiden van Noord-Amerika. Het leefgebeid is dan ook zeer gevarieerd en bestaat uit savannes, graslanden, moerassen en uit voormalig bosgebied. Ook zijn ze opvallend vaak te vinden rond rivieren en meren.

Het leven van deze zwaluwen speelt zich voornamelijk af in de lucht, ze leven van vliegende insecten die ze in razendsnelle duikvluchten vangen. Ze rusten slechts korte periodes, vaak niet meer dan een kwartier voor ze weer de lucht in gaan. Om te rusten gebruiken ze vaak draden, antennes en dunne takken, vanwege de zeer kleine pootjes hebben ze daarop het meeste houvast.

In de broedtijd graven bruinborstzwaluwen nestholtes in oevers of in dode bomen, ook worden vaak verlaten nesten van ovenvogels gebruikt. Een legsel bestaat gewoonlijk uit 4 eieren, die door beide ouders bebroed worden. Opvallend is dat de vogels overdag slechts 2 derde van de tijd broeden, 's nachts zit er wel altijd een ouder op in het nest. Onder andere afhankelijk van de buitentemperatuur komen de eitjes na 12 tot 15 dagen uit. De ouders voeren de jongen voornamelijk met libelles, meer dan 80% van het voedsel bestaat uit die prooien. De rest bestaat uit muggen en een aantal soorten zweefvliegen.
De jongen vliegen uit als ze ruim 3 weken oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.