allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Electron platyrhynchum

breedsnavelmotmot - Electron platyrhynchum - Broad-billed Motmot

De breedsnavelmotmot leeft in de (sub)tropische laaglandbossen van Honduras, Ecuador, Nicaragua, Panama, Colombia, Brazilië, Costa Rica en Peru. Er zijn 6 ondersoorten beschreven:

  • Electron platyrhynchum chlorophrys
  • Electron platyrhynchum colombianum
  • Electron platyrhynchum minus
  • Electron platyrhynchum orienticola
  • Electron platyrhynchum platyrhynchum
  • Electron platyrhynchum pyrrholaemum
Deze motmot eet vooral insecten en hun larven, wat wordt aangevuld met spinnen, duizendpoten, kleine kikkers en hagedissen. In het broedseizoen worden ook wel libellen en grote vlinders gevangen. Een favoriete jachtmethode is het volgen van trekkende roofmieren. Alles wat ontsnapt aan de mieren is voor de hongerige motmot. Het vreemde is dat de breedsnavelmotmot geen fruit eet, iets wat andere motmots wel doen.

Net als alle motmots nestelt deze motmot in een hol in de grond, soms met een ingang in de vorm van een tunnel, gelijk ijsvogels doen. Er worden meestal 3 eieren gelegd die gedurende 3 weken worden bebroed door beide ouders. De jongen verlaten na een dag of 25 het ouderlijk nest. Ook dit is weer anders, omdat de meeste motmot's het ouderlijk nest pas na 30 dagen verlaten.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.