allevogels


advertentieruimte

Strix aluco

Bosuil - Strix aluco - Tawny Owl or Brown Owl

De bosuil is een van de 20 uilensoorten binnen het geslacht Strix. Hij komt voor in bijna geheel Europa, in Azië en in Afrika. De soort is voor voor het eerst beschreven door Carl Linnaeus, in 1758. In Nederland komt hij grofweg onder de lijn Alkmaar-Deventer voor, met een uitloper in de duinen aan de noordwestkust.
Over het aantal ondersoorten zijn de geleerden het niet altijd eens, er komt ook binnen de ondersoorten zelf erg veel variatie in kleur voor bij deze vogel. Momenteel worden er 11 ondersoorten erkend:

 • Strix aluco aluco, de nominaatvorm die voorkomt in West-, Centraal- en Zuid-Europa
 • Strix aluco biddulphi, noorden van Azië
 • Strix aluco harmsi, uiterste oosten van Azië
 • Strix aluco ma, in China
 • Strix aluco mauritanica, deze leeft in Noord-Afrika
 • Strix aluco nivicola, Zuiden van Azië
 • Strix aluco sanctinicolai, alleen in Iran en Irak
 • Strix aluco siberiae, in de Oeral en, de naam zegt het al, Siberië
 • Strix aluco sylvatica, leeft in West-Europa inclusief de Britse eilanden
 • Strix aluco willkonskii, komt voor in het Middenoosten en Rusland
 • Strix aluco yamadae, alleen in Taiwan
Gemiddeld is de bosuil tussen de 34 en 42 cm groot, waarbij het wijfje altijd een stuk forser is dan de man. Een koppel houdt er jarenlang een fel verdedigd territorium op na, andere soorten uilen mogen dit doorkruisen, soortgenoten worden zeer fel verjaagd. Zelfs uitgevlogen jongen moeten maken dat ze wegkomen als ze eenmaal zelfstandig zijn.

De bosuil is een echt nachtdier, maar ook overdag kan hij soms de verleiding niet weerstaan om een prooi te slaan. Deze uil jaagt bijna altijd vanaf een tak, paal of hek. Hij wacht tot er prooi voorbijkomt en verrast die dan door er met hoge snelheid op te duiken. De klauwen zijn al dodelijke wapens, als het nodig is, gebruikt hij ook zijn snavel, minstens net zo scherp en sterk.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, ziet deze uil niet bijzonder veel meer dan wij in het donker. Hij jaagt voor 90% op gehoor. De oren zijn niet geheel symmetrisch in de kop gelegen, hij kan er zeer zachte geluiden mee opvangen en lokaliseren. Het ritselen van een muis lijkt voor ons onhoorbaar, voor de bosuil betekent het; eten.

Over eten gesproken, er staat nogal wat op de menulijst van de bosuil. Naast muizen eet hij mollen, wormen, allerlei insecten, kikkers, salamanders en andere amfibieën, maar ook vogels. Zelfs vogels zo groot als eenden zijn niet veilig als ze 's nachts door het bos wandelen. Kleine prooien worden geheel ingeslikt, de onverteerbare delen verlaten het lichaam in de vorm van braakballen.

In maart of april maakt het koppel een nestholte schoon, het gaat dan meestal om een verlaten hol van andere dieren, maar ook nestkasten worden gebruikt. Bosuilen kunnen namelijk niet zelf een hol uitknagen.
Een legsel bestaat meestal uit 3 witte eieren die door alleen het wijf in ruim 4 weken uitgebroed worden. De man draagt dan zeer veel voedsel aan, zowel voor de jongen als voor zijn partner.
De jongen groeien razendsnel en klauteren het nest uit als ze net 6 weken oud zijn. Ze kunnen dan alleen klimmen, vliegen kunnen ze pas 2 weken later. De oudervogels beschermen ze letterlijk met hun leven, ze zijn werkelijk ongelooflijk fel tegen alles en iedereen die hun nakomelingen zou belagen. Zelfs veel grotere roofvogels en (steen)marters worden zonder pardon aangevallen dan.

Als de jongen 3 maanden oud zijn, horen ze helemaal zelfstandig te zijn en moeten ze op zoek naar een eigen territorium. In het eerste levensjaar sterven er vrij veel jongen doordat ze geen vrij leefgebied kunnen veroveren. Jonge bosuilen leven bijna een jaar alleen voor ze een partner voor het leven zoeken. In het wild worden bosuilen gemiddeld 7 jaar oud.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.