allevogels


advertentieruimte

Tringa glareola

Bosruiter - Tringa glareola - Wood Sandpiper

De bosruiter is de kleinste onder de ruiters, de vogels uit het geslacht Tringa binnen de familie strandlopers en snippen. Deze steltloper is rond de 20 cm groot en heeft een spanwijdte van gemiddeld 37 cm.
Linnaeus beschreef de bosruiter als eerste, er zijn daarna nooit ondersoorten gevonden.

Bosruiters leven in een groot deel van Noord-Europa en Azië, tot ongeveer half september ook in Nederland. Ze leven het liefst in moerassen en langs ondiep niet snel stromend water met strandjes. Waarom ze dan bosruiter heten, is ons niet helemaal duidelijk. :-)
Buiten het broedseizoen zwerven ze voornamelijk langs oevers op zoek naar voedsel.

Dat voedsel bestaat uit allerlei ongewervelde waterdiertjes en larven van verschillende (water)insecten. Ze zoeken de prooien in heel ondiep water, in slikken en in getijdegebieden. Ze steken meestal de snavel iets in de bodem om een prooi te vangen, soms maken ze er ook zwaaiende bewegingen mee om zo zand te verplaatsen om de buit tevoorschijn te halen.

Bosruiters broeden in het noorden tussen hoge grassen in een zeer goed verstopt nest. Een legsel bestaat gewoonlijk uit 4 eieren die beide ouders om beurten bebroeden. De broedduur is 22 dagen en de jongen worden door voornamelijk het mannetje gevoerd en beschermd. De jongen vliegen uit als ze ruim 4 weken oud zijn. Gemiddeld worden bosruiters 5 jaar oud.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.