allevogels


advertentieruimte

Certhia brachydactyla

Boomkuiper - Certhia brachydactyla - Short-toed Treecreeper

De boomkruiper is een echte standvogel die je het hele jaar door in Nederland kunt aantreffen. Uiteraard komt deze vogel niet alleen in Nederland voor, maar kun je hem tegenkomen in een groot gebied in Europa en het noorden van Afrika.

De boomkruiper beweegt zich als een spiraal om de boom. Als hij boven is aangekomen, maakt hij een korte vlucht naar de onderzijde van de volgende boom, alwaar het klimmen opnieuw begint. Tijdens het klimmen is hij opzoek naar insecten en insectenlarven, die hij lekker oppeuzelt tijdens zijn tocht naar boven. De staart is een handig hulpmiddel bij het klimmen. Door de stugge veren is het een stevige staart, die als steuntje wordt gebruikt tijdens het klimmen.

Deze vogel nestelt vaak in verlaten nesten of achter loszittende boombast. Ook maakt hij zijn nest in klimop langs bomen of schuttingen. In het nest, dat gemaakt wordt van grashalmen en takjes, worden 5 tot 7 eieren gelegd. Na ongeveer 14 dagen komen de jongen uit het ei, waarna ze nog ongeveer 2,5 weken in het nest blijven. Per jaar worden 2 legsels groot gebracht.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.