allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Platycercus adscitus adcitus

Bleekkoprosella - Platycercus adscitus palliceps - Pale-headed Rosella

Bleekkoprosella's komen in het wild voor in het noordoosten van Australië. Bleekkoppen vormen een ondersoort van de blauwwangrosella, de Platycercus adscitus adscitus. Ze leven op beboste savannes, ruige graslanden en langs oevers van rivieren. Ze zijn rond de 30 cm groot.

Er is niet echt verschil te zien tussen man en pop, bijna altijd zijn poppen net wat minder fel van kleur en hebben ze een smallere kop dan mannen. Jonge vogels en volwassen poppen hebben aan de binnenkant van de vleugel een witte streep, helaas houden ook mannen die soms. Ook is de kop van de man vaak platter. Zekerheid over het geslacht verkrijgen kan door endoscopisch onderzoek of door DNA-onderzoek.

Bleekkoppen zijn in principe zaadeters, maar ze eten ook verschillende soorten fruit, noten, knoppen, bladeren en bloemen, maar ook insecten en wormen. Behalve graszaden eten ze ook zaden van bomen en struiken.

Bleekkoprosella's zijn monogaam, een eenmaal gevormd koppel blijft voor altijd samen optrekken. In het wild leven deze vogels ook vaak in kleine groepjes, vaak een of meer koppels met hun jongen.
Geforceerd koppelen door de mens dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren, als het niet klikt dient u de vogels direct weer te scheiden. Gevechten hebben maar al te vaak fatale gevolgen anders.

Meestal na twee, soms na drie jaar, zijn de vogels broedrijp en zoeken ze een partner. Samen zoekt het koppel een geschikte nestholte. Het zijn holenbroeders en de bodem van de holte bedekken ze met vermolmd hout. De pop legt tot wel 8 eieren die ze zelf bebroedt gedurende drie weken. De jongen voert ze de eerste week ook helemaal zelf, pas daarna "mag" de man ook komen helpen. Vooral in deze periode nemen de vogels erg graag dierlijk voedsel op.

Als de jongen ongeveer veertig dagen oud zijn, verlaten ze voor het eerst het nest. Ze worden dan vooral de man heel fel beschermd en beide oudervogels voeren ze nog enkele weken voor ze zelfstandig zijn. De jonge vogels blijven vaak hun eerste levensjaar bij de ouders in de buurt, daarna leven ze in groepen tot ze zelf geslachtrijp worden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.