allevogels


advertentieruimte

Minla cyanouroptera

Blauwvleugel nachtegaal - Minla cyanouroptera - Bleu-winged Minla or Bleu-winged Siva

De Blauwvleugel nachtegaal is net als de Japanse nachtegaal ook ingedeeld in de grote groep Timalia's, maar echter niet aan hem verwant. Hij leeft in het wild in een groot deel van Zuid-Oost Azië in bergachtige gebieden. Blauwvleugel nachtegalen zijn rond de 15 cm groot. Ze houden zich meestal op in dicht struikgewas, waar ze jagen op allerlei insecten. Ook eet hij vruchten en in barre tijden zaden en knoppen.

De blauwvleugel is niet zo'n zanger, maar door zijn actieve gescharrel door de hele volière toch een bijzonder leuke vogel. In een beplante volière met lage struiken en coniferen(takken) voelt hij zich het best thuis.

In gevangenschap dient universeelvoer als basisvoedsel, aan te vullen met insecten (meelwormen, pinkys, wasmotten en buffalowormpjes en regelmatig fruit.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.