allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Ara glaucogularis

Blauwkeelara - Ara glaucogularis - Blue-throated Macaw

De blauwkeelara is een flinke vogel van rond de 80 centimeter en zijn spanwijdte bedraagt 120 cm. Hij leeft in een klein deel van Bolivia, in Los Llano de Moxos, een moerasachtige eilandengroep waar hij slaapt in palmbomen die op kleine eilandjes staan.
De soort werd lange tijd aangezien voor blauwgele ara en pas in 1921 zag Roberto Dabbene, een Italiaans-Argentijns ornitholoog, dat het hier om een aparte soort ging. Hij beschreef de vogel en noemde de soort glaucogularis. Glauco is afkomstig van het Griekse woord glaukos = lichtblauw. Gularis komt van het Latijnse woord gula=keel, dus lichtblauwe keel (dank Harrie).
Omdat het maar een klein gebied is en er maar een kleine populatie in het wild over gebleven is, wordt met verschillende projecten geprobeerd de soort voor uitsterven te behoeden.

Zoals bijna alle ara's is de blauwkeel monogaam en bijna altijd zijn de vogels dan ook als koppel te zien. Ze trekken door de boomtoppen op zoek naar voedsel, waarbij ze flinke afstanden kunnen overbruggen. In de vlucht houden de vogels contant contact met elkaar, soms door geluid, soms door elkaar regelmatig even aan te tikken. Er is voor de mens geen uiterlijk verschil te zien tussen man en pop.

Blauwkeelara's eten zeer gevarieerd, maar een favoriet is beslist de olierijke vrucht van de Motacu Palm (Attalea phalerata). Ook geliefd is de achachairu, een vrucht die een beetje tussen een mango en een kiwi in zit. Daarnaast staan nog meer soorten fruit, zaden, bloemen en bloemknoppen en regelmatig insecten op het menu.

Begin december beginnen de koppels wat onrustig te worden en ze gaan op zoek naar een geschikte nestplaats. De pop zoekt een hol in een palmboom op een veilige plek en indien nodig wordt dat hol op maar gemaakt. Er wordt nauwelijks nestmateriaal gebruikt, alleen wat vermolmd hout op de bodem fungeert als zodanig.
De pop inspecteert het nest zorgvuldig voor er paringen volgen, alleen als zij het nest helemaal goed vindt, wordt er gebroed. Na één of twee weken legt ze meestal 3 eieren. Deze worden door de pop uitgebroed in bijna 4 weken. Zolang de pop in het nest zit, bewaakt de man de omgeving en ook brengt hij wel voedsel naar de pop. De jongen voeden ze samen op en die vliegen uit als ze zo'n 3 maanden zijn. Binnen het halfjaar zijn ze even groot als de ouders, het enige herkenningspunt is dan nog de donkerder wangen bij jonge vogels.

Blauwkeelara's zijn geslachtsrijp als ze 6 of 7 jaar oud zijn. Tot die tijd trekken ze vaak in groepen door het bos. Juist die groepen zijn vaak zeer luidruchtig, zeker als er gevaar dreigt waarschuwen de vogels elkaar met echt keihard geluid.

In gevangenschap wordt redelijk gekweekt met deze zeldzame vogels, dankzij een wereldwijd uitwisselingsproject tussen dierentuinen lijkt het er op dat de soort in elk geval daar behouden blijft. In het wild is dat helaas een stuk minder zeker.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.