allevogels


advertentieruimte

Coracias cyanogaster

Blauwbuikscharrelaar - Coracias cyanogaster - Blue-bellied Roller

De Blauwbuikscharrelaar komt voor in een gebied van Senegal tot het noordwesten van Zaïre. Hij is ongeveer 28 tot 30 centimeter groot. Hij leeft op alle savannes waar ook Isoberlinia-bomen groeien. Deze hardhoutbomen zijn tevens gastheer voor zijderupsen en kleine hagedissen. Laten dat nou net lekkere hapjes zijn voor deze scharrelaar.

Hij eet namelijk hoofdzakelijk rupsen, sprinkhanen, vliegende insecten en kleine reptielen. Af en toe worden ook bessen en andere vruchten gegeten.

Er is geen uiterlijk verschil waarneembaar tussen man en pop, alleen jonge vogels zijn herkenbaar, het eerste jaar zijn ze veel minder fel gekleurd dan volwassen vogels.

Blauwbuikscharrelaars zijn holenbroeders, ze zoeken een geschikte opening in een boom en hakken die zelf op maat. Alleen de pop broedt, de man voert haar en later de jongen in het nest.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.