allevogels


advertentieruimte

Merops apiaster

Bijeneter - Merops apiaster - European Bee-eater

Bijeneters zijn rond de 27 centimeter groot en behoren tot de orde der Coraciiformes, samen met neushoornvogels, scharrelaars en ijsvogels. De Europese bijeneter is één van de 25 soorten in de familie Meropidae.
Met de ijsvogel die we in Nederland kennen, hoort deze bijeneter tot de meest kleurige vogels die in Europa voorkomen. Het meest leeft de bijeneter in zuidelijke landen, maar steeds vaker wordt hij ook in Nederland en België gezien en er zijn zelfs broedpogingen gedaan in Nederland.

Bijeneters leven in groepen, het zijn echte kolonievogels, ook met broeden. Ze overwinteren in Afrika en komen al in april terug naar Europa. Hoe warmer het is, hoe verder ze doorvliegen, soms dus zelfs tot bij ons in West-Europa. Behalve de temperatuur zijn voedselaanbod èn geschikte broedplaatsen belangrijke factoren voor het vestigen van deze prachtige vogels.

Bijeneters, de naam zegt het al, eten bijen. Maar ook wespen, hommels, zweefvliegen en libelles worden gegeten. Omdat heel veel insecten in de buurt van water blijven, zijn deze vogels ook altijd in waterrijke gebieden te vinden. Het dichte verenpak beschermt de vogels tegen het gif van diverse stekende insecten. Voor ze deze opeten, wrijven ze eerst de angel en het gif uit de prooi, vaak door deze langs een tak of steen te schuren.
Omdat bijenters ook vaak insecten vangen die net bloemen bezocht hebben, krijgen ze ook de zeer voedzame nectar en stuifmeel binnen, hierdoor hoeven ze zelf nauwelijks plantaardig voedsel op te nemen.

Zoals al gezegd, ook broeden doen deze vogels graag in groepen. Ze kiezen hiervoor oevers van meren of rivieren uit met steile wanden. In zo'n wand graven ze horizontale tunnels van ruim een meter lang met aan het eind een nestholte ietsje hoger. De tunnels zijn zo krap, dat er slechts een vogel tegelijk door past, passeren is alleen in het nest mogelijk. Hierdoor is het nest ook behoorlijk beschermd tegen roofdieren.

De pop legt per legsel meestal 4 eieren, die beide ouders om beurten bebroeden. Na ruim 3 weken komen de jongen uit. Ieder koppel zorgt alleen voor zijn eigen jongen, anders dan bij de karmijnrode bijeneter waar de hele groep vaak helpt. De oudervogels houden contact met de broedende partner door speciale geluiden die ze alleen in die tijd maken. De jongen worden voorbereid op de komst van een ouder (dus voedsel) met weer een andere roep. Na 32 of 33 dagen komen ze voor het eerst buiten, de ouders blijven de jongen na het uitvliegen nog een paar weken voeren en beschermen.

In Diergaarde Blijdorp zit ook een mooie groep van deze bijeneters, daar worden de gevoerd met onder andere bijen, moriowormen, meelwormen, pinky's, insectenmix en tofu. In een speciaal aangelegde broedheuvel is met deze bijenters al succesvol gekweekt.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.