allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Polytelis anthopeplus

Bergparkiet - Polytelis anthopeplus - Regent PArrot

De bergparkiet is afkomstig uit de tropische gebieden in het zuid-oosten van Australië. Hij voedt zich met zaden en fruit, maar ook een kleine insect laat hij niet liggen.

Het onderscheid tussen man en pop is duidelijk waarneembaar. De man is overwegend geel met op zijn kop verschillende kleurschakeringen, terwijl zijn rug groen is. De pop is overwegend groen.

In de broedperiode worden tussen de 3 en de 6 eieren gelegd, die in een periode van ongeveer 21 dagen worden uitgebroed. De jongen verlaten na 35 dagen het nest. De pop wordt in de broedperiode door het mannetje op het nest gevoerd, terwijl na het uitkomen van de jongen beide ouders de voeding op zich nemen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.