allevogels


advertentieruimte

Bergeend - Tadorna tadorna - Common Shelduck

De naam van de bergeend is nogal verwarrend. Allereerst is het geen echte eend en daarnaast heeft deze vogel niets met een berg of bergen te maken.
Bergeenden zijn namelijk halfganzen (Tadorninae), net als de ook bij ons bekende Nijlgans. Het woord "berg" in de naam slaat op het grote aantal jongen dat ze kunnen bergen.

Van oorsprong leefden bergeenden aan zee, aan de kusten van diverse Noord-Europese landen, Rusland en het noorden van Azië. Midden vorige eeuw zijn de vogels pas landinwaarts getrokken, zodat u ze nu ook in een ruime straal rond het IJsselmeer en in Zeeland kunt aantreffen. Ze hebben de overgang van zout via brak naar zoet water schijnbaar moeiteloos doorstaan.
In juli verzamelen bijna alle volwassen vogels zich in de Noordzee boven Duitsland waar ze ruim een maand blijven om te ruien. Dan trekken ze in enorme groepen richten Zuid-Europa waar ze overwinteren. Ook het zuiden van Engeland wordt als overwinteringgebied gebruikt vanwege de milde winters rond de eilanden daar. Jonge vogels overwinteren in de lage landen waar ze geboren zijn, vergezeld van enkele oudere vogels die als oppas fungeren.

De Bergeend is een vrij forse vogel, hij is rond de 60 cm groot en daarmee flink groter dan de wilde eend. Alleen in de broedtijd is er een zichtbaar verschil tussen de woerd en de eend, de woerd krijgt dan een knobbel op de snavel.

Het grootste deel van het menu wordt gevormd door dierlijk voedsel, wormen, pieren, slakken en allerlei (voornamelijk) waterinsecten. Deze halfganzen vinden de prooien door in modder, slik en gras te wroeten. In droge tijden worden ook zaden en plantendelen gegeten.

Bergeenden broeden in mei, meestal aan de rand van weilanden in verlaten konijnenholen of tussen hoge graspollen. De nesten zijn ook voor rovers zo moeilijk te vinden dat het de vogels vaak 12 of meer jongen kunnen laten uitkomen. De eend legt 12 tot 16 eieren en broedt deze in een kleine maand uit. De jongen zijn zwartwit gestreept en zodra ze opgedroogd zijn, volgen ze ouders naar het water. Daar vallen uiteraard wel weer ten prooi aan de diverse rovers, bij een goed jaar blijven er 2 of jongen per legsel over.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.